Glycylcykliny

From WikiSkripta

Tigecyklin
TigecyklinMediately: Tigecyklin
J01AA12
Chemická struktura tigecyklinu
Chemická struktura tigecyklinu
Indikace komplikované infekce kůže a měkkých tkání, intraabdominální infekce
Nežádoucí účinky nausea, zvracení, průjem
Systematický název 9-t-butylglycylamido derivát minocyklinu

Glycylcykliny představují novou skupinu antibiotik, která je odvozena od tetracyklinového antibiotika minocyklinu. Hlavním zástupcem je tigecyklin. Tigecyklin je širokospektré ATB (účinné proti Gram negativním, Gram pozitivním i anaerobním mikrobům, ale není účinný proti pseudomonádám a proteům). Tigecyklin je chemicky 9-t-butylglycylamido derivát minocyklinu.


Indikace[edit | edit source]

Jsou indikovány u komplikovaných infekcí kůže a měkkých tkání i intraabdominálních infekcí.

Mechanismus účinku[edit | edit source]

Jejich mechanismem účinku je: inhibice proteosyntézy, (blokace translace proteinu v bakteriích vazbou na ribozomální podjednotku 30S, blokuje vstup molekul aminoacyl-tRNA do A místa ribozomu).

Antimikrobiální spektrum[edit | edit source]

Jedná se o širokospektré antibiotikum, které účinkuje na mnohé klinicky významné bakterie. Jak na grampozitivní, gramnegativní, anaerobní i atypické, včetně některých multirezistentních, na penicilin rezistentní Streptococcus pneumoniae, na Klebsiella pneumoniae a Escherichia coli, Staphylococcus aureus, z gramnegativních bakterií vykazuje nižší citlivost na Pseudomonas aeruginosa, Proteus mirabilis, Burkholderia cepacia a Stenotrophomonas malthophilia.

Nežádoucí účinky[edit | edit source]

Nežádoucí účinky jsou:


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • VOJTOVÁ, Vladimíra. Glycylcykliny - Nová skupina antibiotik. Klin Farmakol Farm [online]. -2008, roč. 3, vol. 22, s. 113–115, dostupné také z <http://www.solen.cz/pdfs/far/2008/03/06.pdf>. ISSN 1803-5353.