Sulfonamidy

From WikiSkripta

(Redirected from Co-trimoxazol)


Sulfonamidy jsou látky používané zejména k léčbě močových infekcí. Dnes je nejrozšířenější kombinovaná látka kotrimoxazol.

Sulfonamidy podáváme perorálně a v GIT se výborně vstřebávají. Metabolizují se v játrech a vylučují se ledvinami. Před podáním musíme zkontrolovat farmakologickou anamnézu, sulfonamidy mají četné lékové interakce a nesmí se podávat těhotným a dětem do 2 měsíců věku.

Základní chemická struktura sulfonamidů

Mechanismus účinku[edit | edit source]

Sulfonamidy kompetitivně inhibují syntézu kyseliny listové, která je růstovým faktorem bakterií. Antibiotika tedy působí pouze na mikroorganismy, které syntetizují vlastní kyselinu listovou. Jejich účinek je bakteriostatický až baktericidní. [1]

Spektrum účinku a indikace[edit | edit source]

Antibakteriká působí jak na Gram pozitivní, tak Gram negativní bakterie. Jsou účinné proti streptokokům, hemofilům, aktinomycetám, neiseriím, chlamydiím.

Sulfonamidy podáváme u těchto nemocí

 • těžké průjmové infekce: tyfus, paratyfus A a B, shigellóza, cestovatelský průjem (SPC přípravku)
 • infekce ledvin a močových cest, (SPC přípravku)
 • respirační infekce – pneumonie a sinusitidy, jako lék 2. volby [1]
 • brucelóza, (SPC přípravku)
 • nokardióza, ulcus molle a granuloma inguinale, které mají zvláštní dávkování. (SPC přípravku)

Profylakticky i pro léčbu se mohou použít při pneumocystové pneumonii. [1]

Kontraindikace a nežádoucí účinky[edit | edit source]

Mezi nežádoucí účinky patří gastrointestinální obtíže, fotosenzibilizace a kožní alergické projevy (až Stevensův-Johnsonův a Lyellův syndrom). [1]

 • útlum kostní dřeně (anémie, leukopenie, trombocytopenie)

Sulfonamidy se nesmí podávat těhotným, kojícím ženám a novorozencům. Kyselá moč zvyšuje riziko krystalizace v močových cestách.

Lékové interakce[edit | edit source]

Sulfonamidy vykazují četné lékové interakce – zejména s warfarinem, methotrexátem, deriváty sulfonylurey (perorální antidiabetika).


Zástupci[edit | edit source]

Do této skupiny řadíme:

 • Sulfisoxazol se používá pro léčbu močových infekcí.
 • Sulfathiazol je indikován u lokální terapie.
 • Sulfasalazin se užívá se k léčbě ulcerózní kolitidy, neboť se z GIT špatně vstřebává.
 • Sulfamethoxazol je typicky v kombinaci s trimethoprimem, konkrétně v poměru 5:1 (sulfamethoxazol : trimethoprim, 5:1). Taková směs se nazývá kotrimoxazol (též co-trimoxazol), působí baktericidně a používá se k léčbě infekcí močových cest.

Mechanismus účinku: synergické působení obou látek proti řadě G+ i G− bakterií

Farmakokinetika: Trimethoprim se dobře absorbuje po p.o. podání, dobře proniká do tělěsných tekutin a tkání, vylučuje se ledvinami. Sulfamethoxazol se také dobře absorbuje po p.o. podání, dobře proniká do tkání, vylučuje se ledvinami, kde dochází k významné tubulární reabsorpci. Proniká placentou a do mléka.

Nežádoucí účinky: nauzea, zvracení, závratě, bolesti hlavy, kožní alergické projevy, změny v krevním obraze.

Indikace: infekce horních a dolních cest dýchacích, ORL infekce, infekce močových cest, kapavka a k léčbě tyfu. Terapie a profylaxe Pneumocystis carini

Kontraindikace: poruchy krvetvorby a funkce ledvin


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]

Reference[edit | edit source]

 • a b c d ROZSYPAL, Hanuš. Antibiotické minimum VI [online]. ©2011. [cit. 2019-07-10]. <https://www1.lf1.cuni.cz/~hrozs/Atb2011/antibio08.htm>.
 • Zdroj[edit | edit source]

  • LINCOVÁ, Dagmar a Hassan FARGHALI, et al. Základní a aplikovaná farmakologie. 2. vydání. Praha : Galén, 2007. ISBN 978-80-7262-373-0.