Prokaryota

From WikiSkripta


Obecná stavba prokaryotické buňky

Prokaryota tvoří nadříši prvojaderných organismů. Do prokaryot řadíme domény:

Bakterie (Bacteria)[edit | edit source]

Jedná se o nejjednodušší organismy, které lze podle buněčné teorie a definice života považovat za živé. Bakterie jsou rozšířené kosmopolitně. Dnes je jich známo ohromné množství druhů. Z medicínského hlediska je důležitá jen velmi malá část, které mohou být pro člověka původci infekčních onemocnění.

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Bakterie.

Sinice (Cyanophyta)[edit | edit source]

Vývojově jsou na stejné úrovni jako bakterie. Jsou to prokaryotní, autotrofní organismy s nemembránovými organelami (tylakoidy), které obsahují chlorofyl, fykocyanin a další barviva uplatňující se při fotosyntéze. Žijí ve vodě a na vlhkých místech. Byly pravděpodobně prvním zdrojem O2 v zemské atmosféře.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]

  • ŠTEFÁNEK, Jiří. Medicína, nemoci, studium na 1. LF UK [online]. [cit. 2009]. <http://www.stefajir.cz>.
  • NEČAS, Oldřich. Obecná bioogie pro lékařské fakulty. 3. vydání. Jinočany : H+H, 2000. ISBN 80-86022-46-3.