Definice života

From WikiSkripta

Pohled na život je stále nevyřešenou otázkou, která se vyvíjí dlouhá léta. Obecně je ale uznávána všeobecná definice, která se dá zjednodušit do několika bodů. Za živé označujeme systémy, které:

  • jsou časově a prostorově ohraničené,
  • otevřené – vyměňují s okolím energii, látky a informace,
  • hmotné a jednotného chemického základu – především sloučeniny uhlíku (nukleové kyseliny a proteiny),
  • vysoká organizovanost – nízká entropie,
  • schopnost samostatné existence,
  • samostatné údržby,
  • samostatné reprodukce,
  • vývoje.

Základní jednotkou všech živých soustav je buňka.

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Buněčná teorie.

Je otázkou zda považovat rikettsie a chlamydie za živé, nebo neživé. Nejsou totiž schopné samostatného života, ale mají zachované některé metabolické dráhy.

Za neživé jsou považovány viry, viriony, priony a transposony.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Zdroje[edit | edit source]

  • NEČAS, Oldřich. Obecná biologie pro lékařské fakulty. 3. vydání. Jinočany : H+H, 2000. ISBN 80-86022-46-3.