Portál:Infekční lékařství

Z WikiSkript

Infekční.png     Infekční lékařství

Užitečné odkazy
Doporučená literatura
  • ROZSYPAL, Hanuš. Základy infekčního lékařství. 1. vydání. Karolinum, 2015. 566 s. ISBN 978-80-246-2932-2.
  • LOBOVSKÁ, Alena. Infekční nemoci. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2001. 263 s. ISBN 80-246-0116-8.
  • DOSTÁL, Václav, et al. Infektologie. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2005. ISBN 80-246-0749-2.
  • BENEŠ, Jiří, et al. Infekční lékařství. 1. vydání. Galén, 2009. 651 s. ISBN 978-80-7262-644-1.


Externí odkazy

Mefanet portal.png MEFANET portál InfektologieStudijní materiály z infektologie (Klinika infekčních a tropických nemocí 1.LF UK v Praze, redaktor: As. MUDr. Hanuš Rozsypal, CSc.) • Společnost infekčního lékařství ČLS JEPWHO – Infectious Diseases (stránky Světové zdravotnické organizace věnované epidemiologii infekčních nemocí) • Center for Disease Control and Prevention (CDC, Atlanta) • Microbiology and Immunology On-line – INFECTIOUS DISEASE

Infekční lékařství
Virové infekce
Bakteriální infekce
  • Streptokoky a stafylokoky

ImpetigoInfekce streptokoky skupiny AInfekce vyvolané viridujícícími streptokokyKomplikace a léčba streptokokových infekcíLyellův syndromPuerperální sepseStafylokokové infekceVýznam streptokokových infekcí a jejich prevence

Mykobakteriální infekce