Význam streptokokových infekcí a jejich prevence

Z WikiSkript

 • streptokokové nákazy patří mezi nejčastější bakteriální nákazy
 • velká skupina klinicky různorodých nemocí
 • jsou to mikroorganismy obligátně patogenní, fakultativně patogenní a saprofytické
 • streptokoky klasifikujeme dle stupně hemolýzy – α-hemolytické (úplná hemolýza na agaru) a na β-hemolytické (marginální hemolýza), dle sérologické diferenciace pouzdrového antigenu C na skupiny A a B

Infekce streptokoky skupiny A[upravit | editovat zdroj]

 • jsou příčinou 90 % streptokokových nákaz
 • toxiny – erytrogenní toxin, streptolyzin O a S (hemolýza, toxické pro vlákna myokardu a hepatocyty), streptokináza (fibrinolýza), hyaluronidáza (invazivní faktor streptokoků) aj.
 • proti některým se tvoří Ig využitelné v diagnostice – ASLO (antistreptolysin O) – za několik týdnů po infekci klesají
 • vyvolávají rozmanitá onemocnění – postižení kůže, sliznic, u malých dětí protrahovaná seropurulentní rinitida, spála, impetigo, tonzilofaryngitidy

Komplikace angíny a spály[upravit | editovat zdroj]

 • kolikvace submandibulární uzliny, retrotonsilární, paratonsilární absces, otitida, mastoitida, sinusitida
 • vzácněji – bakterémie, metastatická ložiska – hnisavá artritida, endokarditida, meningitida, mozkový absces, osteomyelitida
 • bez terapie – nebezpečí pozdních komplikací – revmatické horečky nebo glomerulonefritidy

Revmatická horečka[upravit | editovat zdroj]

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Revmatická horečka.
 • nejčastěji po streptokokovi skupiny A, 1–4 týdny po nákaze (asi u 3 % nakažených)
 • průběh původní infekce může být inaparentní
 • akutní imunologicky podmíněný multisystémový zánět
 • často postihne srdce – chronické změny chlopní
 • hlavní manifestace – migrující polyartritida, karditis, podkožní uzlíky, erythema marginatum a Sydenhamova chorea – tanec sv. Víta, chorea minor (neurologická porucha – nevědomé necílené rychlé pohyby)
 • vedlejší příznaky – nespecifické – horečka, bolest kloubů, zvýšené CRP …
 • diagnóza – Jonesova kritéria – infekce streptokokem v anamnéze, přítomnost aspoň dvou manifestních příznaků hlavních nebo vedlejších
 • patogeneze – hypersenzitivní reakce, Ig proti M–proteinu streptokoků reagují zkříženě s glykoproteiny srdečního svalu, kloubů aj.
 • recidivuje

Komplikace kožních infekcí streptokokem[upravit | editovat zdroj]

Infekce streptokoky skupiny B[upravit | editovat zdroj]

 • jsou podmíněně patogenní, rozlišujeme typy Ia, Ib, Ic, II a III
 • časté je asymptomatické nosičství – v nosohltanu, ve vagíně a v rektu
 • ve vagíně je u 5–30 % žen, častěji při nitroděložní antikoncepci
 • k přenosu na plod může dojít ascendentně při předčasném odtoku plodové vody
  • v porodních cestách je vyšší riziko při protrahovaných a instrumentálních porodech
  • ke kolonizaci dojde u 60 % novorozenců infikovaných matek, onemocní 1–2 % (informace z Infektologie od Havlíka z r.1990)
  • horizontální přenos – nozokomiální – od jiné rodičky, dítěte, personálu
 • nedonošenci jsou vystaveny 15× vyššímu riziku

klinický obraz[upravit | editovat zdroj]

 • rozlišujeme dvě formy – časnou a pozdní
 • časná forma – projeví se do 5. dne života (nejčastěji mezi 20 a 48 hodinami)
  • začátek je náhlý
  • dítě zvrací, je cyanotické, často hypotonické, má tachykardii a poruchy dýchání
  • respirační insuficience s pneumónií dominuje klinickému obrazu
  • septický stav
 • pozdní forma – začíná mezi 7. dnem a 4. měsícem, manifestuje se jako hnisavá meningitida
  • příznaky – tachykardie, tachypnoe, můžou být křeče, apnoické pauzy
  • pulzující fontanela je až hodně pozdní příznak, na něj nemůžeme čekat
  • při příznacích sepse – lumbální punkce
 • laboratoř na sepsi – novorozenci mají leukocytózu fyziologicky (i posun doleva), ale při sepsi můžou jít i do leukopénie (většinou nepříznivé)
  • můžeme hodnotit IT (immature total) – poměr nezralých neutrofilů ku všem – pokud je hodnota nad 0,2 zvažujeme sepsi
  • CRP stoupá až pozdě, nemůžeme čekat až začne stoupat
  • trombocytóza – znamení že se uzdravují ze sepse
  • hemokultura, výtěry odevšad, kultivace moče

Prevence infekcí streptokoky skupiny B[upravit | editovat zdroj]

 • v období mezi 35. a 37. týdnem by mělo být provedeno kultivační vyšetření z dolní třetiny pochvy
 • vzorky se pak umístí do transportního média a odešlou do laboratoře, výsledek by měl být k dispozici za 48 hodin
 • není účelné ženu s pozitivním výsledkem ihned zaléčit podáním antibiotik, neboť pochva může být brzy po ukončení terapie znovu osídlena (až u 70 % žen)
 • nejvíc sníží možnost závažného onemocnění novorozence, jsou-li antibiotika podána v době porodu
 • ATB první volby je penicilín nebo ampicilín, je-li podán alespoň 4 hodiny před porodem, je osídlení novorozence streptokokem zpravidla nízké a riziko infekce malé
  • měly by se stihnout 4 dávky (takže dle častosti podávání musíme začít dostatečně s předstihem)
 • při alergii matky na penicilín nebo ampicilín se podává klindamycin, příp. cefalosporiny
 • důležité je informaci o výsledku kultivačního vyšetření nebo jeho absenci ohlásit i dětskému lékaři, který se o novorozence stará, ten podle toho rozhodne o postupu monitorování novorozence po porodu
 • novorozenci těchto matek vyžadují zvýšené sledování, a to i v případě, že je matka řádně při porodu zaléčena, doporučuje se monitorovat dechové funkce novorozence po dobu 48 hodin po porodu, není bezpečné propuštění novorozence domů dříve než za 72 hodin po porodu

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Zdroj[upravit | editovat zdroj]