Transmisivní nákazy

From WikiSkripta

Aedes aegypti
Ixodes ricinus

Transmisivní nákazy jsou nákazy přenášené vektorem. Nejčastějším vektorem jsou členovci, kteří inokulují infekční agens do lidského organismu. Přenos pomocí vektorů může být:

  • mechanický – etiologické agens je ve střevě nebo na povrchu těla vektoru a nemnoží se, nejčastěji tak dojde k přenosu na potraviny, jako je tomu například u salmonely, shigelly či enterovirů;
  • biologický – v tomto případě se původce nákazy ve vektoru množí a následně je přenesen nejčastěji mechanismem inokulace, k takovému typu přenosu dochází například v případě malárie, žluté zimnice nebo boreliózy

Lidské transmisivní nákazy jsou charakterizované:

  • přenašečem, neboli vektorem (např. komár, klíště, veš, moucha);
  • rezervoárem (např. živočišným druhem z nějž vektor získává infekční agens).
  • vnímavým jedincem (především člověk)
Příklady
Nemoc Zdroj Přenašeč Původce Vnímavý jedinec
Malárie člověk samička komára Anopheles maculipenis Plasmodium falciparum/vivax/ovale/malariae/knowlesi člověk
Žlutá zimnice – městský typ člověk samička komára Aedes aegypti virus žluté zimnice člověk
Žlutá zimnice – džunglový typ opice samička komára Aedes africanus nebo Haemagogus virus žluté zimnice člověk
Horečka dengue člověk/opice komár rodu Aedes virus dengue člověk
Japonská encefalitida pták/prase komár rodu Culex virus japonské encefalitidy člověk
Leishmanióza psovité šelmy/hlodavci/člověk komárek Flebotomus Leishmania donovani/major/brasiliensis/mexicana člověk
Mor krysa blecha krysí Xenopsylla cheopsis Yersinia pestis člověk
Spavá nemoc člověk/zvíře moucha Tse-Tse (Glossina palpalis) Trypanosoma rhodesiense/gambiense člověk
Skvrnitý tyfus člověk veš šatní Pediculus humanus Rickettsia prowazeki člověk
Klíšťová meningoencefalitida rezervoárová zvířata klíště Ixodes ricinus virus klišťové encefalitidy člověk
Lymeská borelióza rezervoárová zvířata klíště Ixodes ricinus Borrelia burgdorferi člověk

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • SCHEJBALOVÁ, Miriam. Proces šíření nákazy [přednáška k předmětu hygiena a epidemiologie, obor všeobecné lékařství, 1. LF UK]. Praha. 2011. 

Milan Tuček, Univerzita Karlova. . Hygiena a epidemiologie. - vydání. 2012. 358 s. ISBN 9788024620251.

  • GÖPFERTOVÁ, Dana a Petr PAZDIORA. Epidemiologie infekčních nemocí : učebnice pro lékařské fakulty. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2003. ISBN 80-246-0452-3.