Parazitismus

Z WikiSkript

(přesměrováno z Parazitizmus)

Parazitizmus je úzka koexistencia dvoch organizmov, z nich jeden (parazit) získava výhody na úkor druhého (hostiteľa). Parazit je na svojom hostiteľovi metabolicky závislý. Hostiteľ je parazitom v rôznej miere poškodzovaný, väčšinou ale parazit nespôsobuje okamžité úmrtie hostiteľa. V určitých prípadoch môže mať parazit na svojho hostiteľa aj pozitívny vplyv (napr. stimuluje jeho reprodukciu).

Klasifikácia parazitov[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Podľa biologickej povahy organizmu
 • Obligátne parazity žijú výhradne paraziticky. Patria sem aj organizmy, ktoré sú parazitické iba v určitých vývojových štádiách (napr. larvy). Príkladom sú všetky vírusy, väčšina známych patogénnych prvokov (Plasmodium, Trypanosoma), komáre (Aedes, Anopheles), pásomnice (Taenia solium).
 • Fakultatívne parazity žijú voľne v prírode, ale za určitých okolností môžu prejsť k parazitickému spôsobu života (napr. pri styku s oslabeným hostiteľom). Patria sem napríklad améby rodu Naegleria a Acanthamoeba.
Podľa lokalizácie
 • Ektoparazity žijú na povrchu tela alebo na povrchových orgánoch hostiteľa, napr. kliešte, voš detská a blcha ľudská.
 • Endoparazity žijú vo vnútri tela hostiteľa.
  • extracelulárne − streptokoky, Trypanosoma gambiense a rhodesiense, huby rodu Aspergillus;
  • intracelulárne − vírusy, mykobaktérie, Trypanosoma cruzi, Plasmodium;

Prejavy adaptácie parazitov[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Morfologická adaptácia
 • parazity majú menšiu veľkosť ako ich hostiteľ;
 • parazity majú zjednodušenú stavbu tela, niekedy môžu chýbať celé orgánové štruktúry, napr. pásomnica nemá vyvinutý tráviaci systém;
 • u parazitov sa vytvárajú špecifické štruktúry a orgány, ktoré uľahčujú parazitický spôsob života (umožňujú vniknutie do tela hostiteľa, ochranu pred imunitným systémom hostiteľa).
Fyziologicko-biochemická adaptácia
 • parazity inaktivujú enzýmy hostiteľa;
 • u parazitov často dochádza k zmenám metabolizmu, napr. prechod z aerobného na anaeróbny metabolizmus a naopak;
 • niektoré parazity sú schopné prežiť aj v podmienkach úplnej anoxie;
 • parazity sú schopné sa chrániť pred toxínmi hostiteľského organizmu.
Reprodukčná adaptácia
 • u parazitov je možný výskyt asexuálneho rozmnožovania, napr. toxoplazma;
 • niektoré parazity prekonávajú počas svojho života zložité vývojové cykly, napr. motolica pečeňová, plazmódium;
 • parazity majú vysoký reprodukčný potenciál.
Behaviorálna adaptácia
 • parazity sú schopné ovplyvniť správanie svojho hostiteľa;
 • parazity dokážu svojim správaním nájsť vhodného hostiteľa.
Genetická adaptácia
 • vírusy majú výrazne redukovaný genóm, pretože využívajú predovšetkým genóm hostiteľskej bunky;
 • je možná interakcia genómu parazita s hostiteľským genómom a ovplyvnenie jeho genetickej expresie;
 • u parazitov sú prítomné špecifické gény kódujúce proteiny, ktoré umožňujú ich kontakt a prienik do hostiteľského organizmu.

Negatívne účinky parazitov na hostiteľa[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Priame
 • produkujú toxické látky;
 • mechanicky poškodzujú bunky a tkanivá;
 • produkujú enzýmy spôsobujúce rozvrat buniek.
Nepriame
 • u hostiteľa vyvolávajú imunopatologické stavy, napr. autoimunitné ochorenia, alergické reakcie;
 • hostiteľ reáguje na prítomnosť parazita obrannou reakciou, v dôsledku ktorej dochádza k jeho postupnému vyčerpaniu;
 • prítomnosť parazita môže ovplyvniť správanie sa hostiteľa, napr. poruchy psychiky, zvýšenie sexuálnej apetencie;
 • v prípade infikovania matky počas tehotenstva môžu vyvolať malformácie plodu.

Odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Související články[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Externé odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Použitá literatúra[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • KOČÁREK, Eduard. Biologie prokaryot [přednáška k předmětu Lékařská biologie, obor Všeobecné lékařství, 2. lékařská fakulta Univerzita Karlova v Praze]. Praha. 2013-02-22. 
 • KOČÁREK, Eduard. Ekologie a ekogenetika [přednáška k předmětu Lékařská biologie, obor Všeobecné lékařství, 2. lékařská fakulta Univerzita Karlova v Praze]. Praha. 2013-02-22.