Trypanozomy

From WikiSkripta

Trypanosoma gambiense
Kinetoplastea (bičivky)
Trypanosomatidae
Extracelulární pohyb trypanozom v krevním řečišti
Extracelulární pohyb trypanozom v krevním řečišti
Výskyt západní Afrika
Onemocnění spavá nemoc, chronická forma
Infekční stadium a způsob nákazy metacyklicý trypomastigot – inokulativní (při bodnutí glosinou)
Diagnostika mikroskopie
Terapie suramin, sloučeniny arzenu
MeSH ID D014347

Trypanozomy jsou parazitičtí prvoci řadící se do třídy bičíkovců.

Trypanosoma gambiense a Trypanosoma rhodesiense[edit | edit source]

Ekvivalentním názvem Trypanosoma gambiense je Trypanosoma brucei

 • výskyt: spojuje je stejný kontinent – Afrika – avšak každá se vyskytuje v jiné části:
  • T. gambiense: západní Afrika
  • T. rhodesiense: východní Afrika
 • mají jeden bičík, jež vytváří podél těla undulující membránu
 • jsou to extracelulární paraziti
 • najdeme je v krvi, lymfě i likvoru
 • přenašeč: moucha tse-tse neboli glossina
 • zdroj infekce:
  • T. gambiense: nemocný člověk
  • T. rhodesiense: rezervoárová zvířata (člověk do životního cyklu trypanozomy vstupuje náhodně)

CAVE!!! Při onemocnění člověka nelze oba druhy rozlišit

Životní cyklus[edit | edit source]

 1. trypanozomy se vyvíjejí ve střevě, sosáku a slinných žlazách přenašeče
 2. glossina nasaje trypomastigoty
 3. procykličtí trypomastigoti cestují do slinných žláz a transformují se v epimastigoty
 4. na konci jejich vývoje se objevují ve slinách glosin jakožto tzv. metacykličtí trypomastigoti = jediné stádium schopné infikovat člověka
 5. jakmile glosina bodne, vypustí trypanozomy do kůže člověka = inokulativní přenos
 6. bodnutí mouchy je velmi bolestivé

Onemocnění[edit | edit source]

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Spavá nemoc.

Trypanosoma cruzi[edit | edit source]

Trypanosoma cruzi
Kinetoplastea (bičivky)
Trypanosomatidae
Trypanosoma cruzi zachyceny v trávicím traktu
Trypanosoma cruzi zachyceny v trávicím traktu
Výskyt Střední a Jižní Amerika
Onemocnění Chagasova choroba (americká trypanosomóza)
Infekční stadium a způsob nákazy metacyklický trypomastigot – kontaminativní (z trusu sajících ploštic)
Diagnostika mikroskopie, sérologie, xenodiagnóza (sání ploštic)
Terapie neexistuje
MeSH ID D014349
 • štíhlý bičíkovec s vlnitým tělem
 • invazivní, extacelulární i intracelulární parazit = vniká do jaderných buněk (hl. buňky endotelu, svalové buňky všech typů a neuroglie)
 • přenos:
  • ploštice – především
  • transplacentárně
  • transfuzí (krví)
  • perorálně – zřídka – může se tak stát při nedostatečné tepelné úpravě pásovce devítipásého, od nějž se ploštice nakazí

Životní cyklus[edit | edit source]

 1. Trypanozomy se množí ve střevě ploštice (podčeleď Triatominae) v podobě epimastigotů, které se v rektu ploštic mění na infekční trypomastigoty.
 2. Poté se ploštice přichytí na člověka → začnou sát (hlavně v noci).
 3. Při sání ploštice kálejí – trypanosomy jsou přítomny ve výkalech – tzv. kontaminativní způsob přenosu.
 4. Trypanosomy jsou schopny aktivně prostupovat skrz kůži.
 5. Metacykličtí trypomastigoti vnikají do tělních buněk hostitele, kde se intenzivně množí jako drobní amastigoti.
 6. Po několika děleních, krátce před prasknutím buňky, se amastigoti mění v trypomastigty, kteří jsou uvolněni do krevního oběhu a iniciujú nákazu dalších buněk.
 7. Při sání krve se infikují další ploštice.

Onemocnění[edit | edit source]

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Chagasova choroba.

Odkazy[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

 • BEDNÁŘ, M, et al. Lékařská mikrobiologie. 1. vydání. Marvil, s. r. o., 1996. ISBN 80-238-0297-6.
 • RNDr. Eva Nohýnková, Ph.D. [přenáška z parazitologie]
 • VOLF, Petr a Petr HORÁK. Paraziti a jejich biologie. 1. vydání. Praha : Triton, 2007. 318 s. s. 78,80. ISBN 978-80-7387-008-9.