Motolice

From WikiSkripta

Motolice
Motolice
Ploštěnci
Životní cyklus motolic
Životní cyklus motolic
Výskyt Závisí na druhu
Onemocnění Parazit trávicího a dýchacího systému
Infekční stadium a způsob nákazy Cerkárie aktivní vyhledávání hostitele
Diagnostika Vyšetření stolice
Terapie Závisí na konkrétním druhu motolice

Trematoda (motolice) jsou třídou z kmene ploštěnců. Jsou tu bilaterálně souměrní prvoústí živočichové, kteří žijí výhradně paraziticky, většinu řadíme mezi endoparazity obratlovců. Třída Trematoda obsahuje podtřídu Digenea (dvourodí), do které patří čtyři řády: Strigeatoidea (zástupce: krevnička močová), Echinostomida (zástupce: motolice jaterní), Opistrochiida (zástupce: motolice egyptská) a Plagiorchiida (zástupce: motolice plicní).

Makroskopický popis[edit | edit source]

Velikost těla motolic dosahuje od desetin milimetru do několika centimetrů. Tělo je zploštělé, většinou má alespoň jednu přísavku, může jich mít i více. Přísavka slouží k přichycení motolice k hostiteli. Na těle mohou být trny či výstupky. Tělo může být kryté glykokalyxem, který má ochrannou funkci.

Patogeneze[edit | edit source]

Parazitují hlavně v trávicím a dýchacím systému, mohou však parazitovat téměř ve všech orgánových soustavách. Některé druhy způsobují onemocnění svých hostitelů. Nemocím způsobeným motolicemi říkáme trematodózy. Hostitele poškozují jednak mechanicky, dále pak produkty svého metabolismu, pokud se vyskytují v trávicím traktu, připravují hostitele o část požité potravy. Kromě gonochoristické čeledi Schistosomatidae a některé zástupce čeledi Didymozoidae se jedná o hermafrodity.

Životní cyklus[edit | edit source]

Motolice procházejí několika vývojovými cykly. První larvální stádium se nazývá miracidium a vyvíjí se v oplozeném vajíčku, které pak opouští. První mezihostitel bývá plž. V těle tohoto mezihostitele dochází k partenogenezi (nový jedinec se vyvíjí z neoplozeného vajíčka). První generace jsou sporocysty, následují redie a cerkárie. Cerkárie opouští mezihostitele a plavou ve vodě. Existuje více způsobů, jak se dostanou do definitivního hostitele a přemění se v motolice.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • VOTAVA, Miroslav, et al. Lékařská mikrobiologie speciální. 1. vydání. Brno : Neptun, 2003. 495 s. ISBN 80-902896-6-5.


  • VOLF, Petr a Petr HORÁK. Paraziti a jejich biologie. 1. vydání. Praha : Triton, 2007. 318 s. ISBN 978-80-7387-008-9.