Amfizoické améby

Z WikiSkript

Epidemiológia amfizoických parazitov


Medzi amfizoické améby patria parazity, konkrétne améboidné prvoky Neagleria spp., Acanthamoeba spp., Balamuthia spp.. Tieto voľne žijúce améby sú patogény pre človeka. Sú rozšírené kozmopolitne a väčšina ochorení, ktoré vyvolávajú, sú smrtelné. Morfologický vývoj prebieha cez cysty, ktoré sa jednotlivo od seba líšia usporiadaním steny alebo počtom jadierok a štádiom trofozoita, ktorého nachádzame po kultivácii pod mikroskopom.

Charakteristika[upravit | editovat zdroj]

Vyskytujú sa kozmopolitne, najmä vo vlhkých prostrediach, v zemi, bahne a v stojatých či tečúcich vodách, prevažne teplých, s výskytom aj v slanej vode. Spôsobujú náhodné, nie príliš známe ochorenia. V prípade Naegleria fowleri, Acanthamoeba spp. a Balamuthia mandrillaris ide o závažné choroby postihujúce CNS, ktoré končia smrťou.


Naegleria fowleri[upravit | editovat zdroj]

Naegleria fowleri
Heterolobosea
Vahlkampfiidae
Jednotlivé formy Naeglerii
Jednotlivé formy Naeglerii
Výskyt kozmopolitný
Onemocnění PAME (primárna amébová meningoencefalitída)
Infekční stadium a způsob nákazy k nákaze dochádza prienikom všetkých štádií Naeglerie z kontaminovanej vody cez nosnú dutinu do mozku
Diagnostika mikroskopia, kultivácia, PCR
Terapie Amfotericin B
MeSH ID D016848

Charakteristika[upravit | editovat zdroj]

Morfológia[upravit | editovat zdroj]

 • Prvé lezúce štádium majúce lalokovité panôžky.
 • Druhé dvojbičíkaté voľne plávajúce štádium.
 • Cysty, kľudové štádium s jedným jadrom, guľaté, obsahujúce centrálne uložené jadierko bez periférneho chromatínu.

Symptomatika a patogenézia[upravit | editovat zdroj]

Spôsobujú hnisavú amébovú meningoencefalitídu, ktorá po niekoľkých dňoch dospeje až do štádia zlyhania CNS v dôsledku hemoragickej nekrózy v tkanive. Prienik do mozgu je sprostredkovaný cez čuchový nerv v sliznici nosnej, ktorý sa následne rýchlo množí a šíri pozdĺž krvných kapilár. Dostaví sa horúčka, bolesti hlavy, kóma a ochorenie končí vo väčšine prípadov smrťou.

Terapia[upravit | editovat zdroj]

Choroba je smrtelná, v malom množstve prípadov pacienti prežívajú. Použitie liekov – Amfotericin B. Iba päť vyliečených prípadov, väčšina terapií je neúspešná.

Epidemiológia a prevencia[upravit | editovat zdroj]

Neodporúča sa kúpať v trvalo teplých a znečistených vodách, vrátane bazénov, pretože tieto améby sú odolné voči účinkom chlóru.

Diagnostika[upravit | editovat zdroj]

Mikrospopické preukázanie z likvoru alebo kultivácia na nevýživnom agare, na ktorého povrchu sú tepelne umŕtvene baktérie. Po niekoľkých dňoch kultiváce nachádzame pod mikroskopom trofozitov alebo cysty.

Acanthamoeba spp.[upravit | editovat zdroj]

Acanthamoeba spp.
Acanthamoeba keratis
Acanthamoeba keratis
Výskyt kozmopolitný
Onemocnění GAE (ložisková amébová encefalitída), akantamébová keratitída
Infekční stadium a způsob nákazy náhodná nákaza alebo pomocou infikovaných kontaktných šošoviek
Diagnostika zobrazovacie metody, mikroskopia, PCR
Terapie Clotrimazol, dibrompropamid
MeSH ID D000048

Charakteristika[upravit | editovat zdroj]

 • Kozmopolitne rozšírená, voľne žijúca.
 • Pôvodca granulomatóznej amébovej encefalitídy GAE.
 • Pôvodca keratitídy.

Morfológia[upravit | editovat zdroj]

 • Prvé štádium trofozoit, pohyb pomocou rozvetvených panôžiek.
 • Druhé štádium cysta, jednojadrová s dvojvrstevnou paprskovito prelámovanou stenou.
 • Jadro s veľkým centrálnym jadierkom bez periférneho chromatínu.

Symptomatika a patogenézia[upravit | editovat zdroj]

Sekundárne infikovanie CNS z dýchacieho traktu, či ulcerácie na koži.

 • Granulomatózna amébová encefalitída – GAE.
Subkutánne až chronické ochorenie, často končiace smrťou. Vzniká granulomatózna lézia s trofozoitmi.
 • Akantamébová keratitída – AK.
Zápal rohovky v súvislosti s používaním zle vydenzifikovaných kontaktných šošoviek.

Terapia[upravit | editovat zdroj]

 • Granulomatózna amébová encefalitída – žiadne terapie, liekom voľby je Clotrimazol.
 • Keratitídy – maste s dibrompropamidom.Balamuthia mandrillaris[upravit | editovat zdroj]

Balamuthia mandrillaris
Lobosea
Balamuthiidae
Výskyt kozmopolitný
Onemocnění ložisková amébová encefalitída (BAE)
Infekční stadium a způsob nákazy prenikajú cez kožu a skrz horné dýchacie cesty; transplantácie orgánov
Diagnostika mikroskopia
Terapie žiadny účinný liek
MeSH ID D059611

Charakteristika[upravit | editovat zdroj]

 • Kozmopolitne rozšírená.
 • Pôvodca infekcií CNS, GAE.
 • Postihuje okrem človeka i cicavce (pavián, ovca, kôň), imunosupresívnych a imunokompetentných pacientov.

Morfológia[upravit | editovat zdroj]

 • Prvé štádium trofozoit, stromovito sa vetviace panôžky.
 • Druhé štádium jednojadrová cysta s trojvrstevnou stenou.
 • Jadro obsahuje viac jadierok (tým sa líši od akantaméb).

Symptomatika a patogenézia[upravit | editovat zdroj]

 • Granulomatózna amébová encefalitída – výskyt však zriedka.

Terapia[upravit | editovat zdroj]

Žiadna účinná terapia.

Epidemiológia a prevencia[upravit | editovat zdroj]

Doposiaľ nebola zachytená vo voľnej prírode, nie je známy ani spôsob prenosu a pre túto amébu neexisuje známa účinná prevencia.

Diagnostika[upravit | editovat zdroj]

Priame preukázanie améby pod mikroskopom z rezu z mozgovej biopsie. Preparát nafarbený Gomoriho trichrómom, podľa Giemsy. Kultivácia nie je účinná. Na preukázanie môže byť použitá imunofluorescenčná metóda.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Externí zdroje[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • VOTAVA, Miroslav, et al. Lékařská mikrobiologie speciální. 1. vydání. Brno : Neptun, 2003. 495 s. ISBN 80-902896-6-5.