Zdroj nákazy

From WikiSkripta

John Snow

Objekt, ve kterém etiologické agens (EA) přežívá a množí se je jeho zdrojem.  

Může to být:

 • člověk,
 • zvíře,
 • za určitých okolností rovněž vnější prostředí, kde může pobývat saprofyticky (Legionelly, mykózy)

(pozn.: v absolutistickém pojetí je to vždy jenom člověk nebo zvíře).

Člověk může vylučovat EA:

 • již během inkubační doby (HAV, HBV) (nebezpečné z důvodu nevědomosti o vlastní infekčnosti);
 • dále při vlastní nemoci – pacient nemocný formou klinickou, abortivní, atypickou nebo inaparentní;
 • rekonvalescent může rovněž stále vylučovat EA (pertuse);
 • Zvláštním typem zdroje je bacilonosičkrátkodobý (salmonela), dlouhodobý/celoživotní (břišní tyfus), intermitentní (v určitých obdobích).

Nemoci přenosné ze zvířat nazýváme zoonózy (tularémie, antrax, brucelóza, salmonelóza, Q horečka). Nejčastější zoonózou v ČR je kampylobakterióza, druhou nejčastější je salmonelóza. Z domácích zvířat jsou zdrojem především hovězí dobytek, ovce, kozy, kachny, slepice, holubi, psi a kočky, z divoce žijících pak jeleni, srnky a drobní hlodavci.

Rezervoár nákazy je prostředí (živé i neživé), ve kterém EA přežívá, případně se množí. Může to být rovněž intermediální hostitel (plž/plh – schistosomiáza).

Pokud chceme ukončit kruh nákazy u zdroje, můžeme to udělat jeho

 • izolací,
 • léčbou nebo
 • usmrcením. Třetí možnost se týká zvířat, např. při onemocnění vzteklinou. S určitými výhradami sem patří i vybíjení stád krav během epidemie BSE, slintavky-kulhavky, či zabíjení ptáků u ptačí chřipky.

Odkazy[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

 • GEIZEROVÁ, H, et al. Epidemiologie – vybrané kapitoly pro seminární a praktická cvičení. 1. vydání. Praha : Karolinum, 1995. ISBN 80-7184-179-X.


Související články[edit | edit source]