Reaktivní artritida

From WikiSkripta

Reaktivní artritida
Reactive arthritis
Reaktivní artritida kolen
Reaktivní artritida kolen
Rizikové faktory HLA-B27, infekce[1]
Klasifikace a odkazy
MKN M02
MedlinePlus 000440
Medscape 331347

Reaktivní artritida je neinfekční zánět kloubů, který se rozvíjí jako reakce po infekčním onemocnění lokalizovaném mimo kloub v intervalu několika dnů / týdnů. Řadíme ji mezi skupinu spondylartritid, proto je i pro reaktivní artritidu společná část projevů typických pro tuto skupinu onemocnění:

 • vazba na pozitivitu HLA-B27
 • častější postižení očí (uveitida, konjunktivitida)
 • častější entezitidy
 • postižení kůže a sliznic (afty, erythema nodosum,...)
 • změny axiálního skeletu jsou až pozdním následkem
 • zvýšení sedimentace a CRP

Etiologie a patogeneze[edit | edit source]

Roli hrají genetické faktory (96 % pac. HLA-B27 pozitivních) + infekce gastrointestinálního traktu: (salmonely, shigelly, yersinie, Campylobacter jejuni), infekce urogenitální: (Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Ureaplasma urealyticum) a infekce respiračního traktu[1]. Někdy bez předchozí zjistitelné infekce.

Klinický obraz[edit | edit source]

Celkové projevy[edit | edit source]

Zchvácenost, únava, teploty.

Muskuloskeletální projevy[edit | edit source]

Keratoderma blenorrhagicum
 • Asymetrická mono- / oligoartritida (max. 4 klouby) s predilekční lokalizací nosných kloubů; postižené klouby zarudlé + teplejší;
 • entezopatie, až pohyb znemožňující prosáknutí úponů šlach na kosti (Achillova šlacha, plantární fasciitida).

Kožní projevy[edit | edit source]

Keratoderma blenorrhagicum (olupující se kůže dlaní nebo plosek podobná psoriáze) a balanitida.

Příznaky v oblasti UGT[edit | edit source]

Sterilní uretritida – Reiterův syndrom – (artritida, uretritida, konjunktivitida aj.); oční nález může progredovat do episkleritidy, rohovkových ulcerací a hl. přední uveitidy.

Diagnostika[edit | edit source]

 • Oligoartritidy nosných kloubů postihující mladší jedince v návaznosti na prodělanou infekci v UGT/GIT
 • lab. vyš.: nespecif. markery zánětu v akutní fázi vysoké (FW, CRP, mukoproteiny, ELFO bílkovin), sérologie (detekce protilátek proti jedn. mikroorg.), vyš. výpotku (odlišení od septické artritidy);
 • RTG: většinou negativní, občas v chronické fázi onemocnění sakroileitida;
 • kompletní Reiterův syndrom: artritida + uretritida + konjunktivitida (kompletní triáda je spíše vzácná);
 • nekompletní Reiterův syndrom: artritida + 1 další příznak; mohou být též entezitidy, kožní a slizniční ulcerace, periostitidy.

Dif. dg.[edit | edit source]

Terapie[edit | edit source]

Individuální, základem NSA, u těžších forem i glukokortikoidy (iniciální dávky 30–50 mg s postupným snižování; při recidivujících kloubních výpotcích intraartikulárně); ATB (při izolaci inf. agens / někdy i při pozitivní sérologii); bazální léky (při chronickém průběhu s vyšší aktivitou; sulfasalazinStátní úřad pro kontrolu léčiv: sulfasalazin 2–3 g, MTXStátní úřad pro kontrolu léčiv: metotrexát 10–20 mg/týden).

Prognóza[edit | edit source]

Většinou dobrá, u malé části nemocných přechod do chronicity (hrozí m. Bechtěrev).


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

 • VOKURKA, Martina a Jan HUGO, et al. Velký lékařský slovník. 6. vydání. 2006. 0 s. ISBN 80-7345-105-0.

Reference[edit | edit source]

 1. a b HILL GASTON, J S a Mark S LILLICRAP. Arthritis associated with enteric infection. Best Pract Res Clin Rheumatol [online]. 2003, vol. 17, no. 2, s. 219-39, dostupné také z <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12787523>. ISSN 1521-6942.