Infekce vyvolané Escherichia coli

From WikiSkripta

Escherichia coli v elektronovém mikroskopu.

Escherichia coli (EC) je gramnegativní bakterie, která je běžným komenzálem tlustého i tenkého střeva. E. coli vyvolává:

 • specifická průjmová onemocnění – hlavně u kojenců, ale i u dospělých
 • nespecifická střevní (nákaza většinou exogenní) i extraintestinální onemocnění (nákaza většinou endogenní)

Typizace E. coli

 • podle tělového, kapsulárního a bičíkového antigenu
 • lidská E.coli může nakazit zvířata, zvířecí člověka ne

Výskyt

Tato bakterie se nachází u převážné většiny teplokrevných živočichů. Tvoří součást fyziologické mikroflóry tlustého střeva a distální části ilea. Jedinec je kolonizován takřka okamžitě po narození, nejčastěji alimentární cestou nebo přenosem od již osídleného jedince. Dlouhodobě není E. coli schopna existovat mimo hostitele. Proto její nález (např. v pitné vodě) svědčí o znečištění výkaly.

Střevní infekce E. coli

 • infekce u dětí vyvolávají E. coli, které se uchytí v tenkém střevě – k tomu potřebují kolonizační faktor (CFA) na plazmidu, díky němuž přilnou ke sliznici
 • dělí se podle produkujícího toxinu
  • ETEC – enterotoxické kmeny (inkubace 9–12 hodin)
  • EIEC – enteroinvazivní (inkubace 10–18 hodin)
  • EPEC – enteropatogenní (inkubace 9–12 hodin)
  • EHEC – enterohemoragické (3–8 dní)
  • EAEC/EAggEC – enteroagregativní

ETEC

Escherichia coli - Gramovo barvení.
 • průjmy v tropech, pro onemocnění existují různé názvy (cholera–like disease, průjem cestovatelů apod.)
  • syndrom odstavených dětí – u dětí s karencí živin za špatných hygienických podmínek – po odstavení od prsu má dítě průjmy
 • způsobeny termolabilním či termostabilním enterotoxinem, produkce v tenkém střevě
 • v mírném pásmu se nevyskytuje

EPEC

 • způsobují novorozenecké a kojenecké průjmy
 • patogeneze není zcela objasněna, asi 14 sérotypů
 • prudké průjmy a zvracení – rychlá dehydratace
 • zdroj infekce – dospělí nosiči

EIEC

 • spíše větší děti a dospělí, průběh připomíná bacilární úplavici („kolidysentérie“)
 • dochází k nevůli až zvracení, horečka, bolesti břicha, stolice se rychle mění ve vodnatou s příměsí hlenu a krve
 • tenesmy (nutkání na stolici)
 • toxin jim umožňuje průnik do buněk epitelu střev (jako shigely)
Escherichia coli na Endově agaru.

EHEC

Kmeny nesoucí tělový antigen O157 jsou označovány jako EHEC (enterohemoragická E. coli), někdy také jako STEC (shiga-like toxigenní), nebo VTEC (verotoxigenní)[1].

Průnik do organismu je obdobný jako u ostatních kmenů. Mikroby pak adherují ke kartáčovému lemu enterocytů. Rozrušeným epitelem pak prochází do krevního oběhu verotoxin (shiga-like toxin), který vede k poškození erytrocytů a agregaci trombocytů a k následnému vzniku hyaliních trombů. Spolu s uvolněnými látkami z poškozených epitelí (především endotelin) tak přispívají tromby k selhání průtoku krve ledvinami a rozvíjí se tzv. hemolyticko-uremický syndrom.

Narušení střevní sliznice je spojeno s únikem tekutin a krve do střeva. To vede k těžkým krvavým průjmům napodobujícím shigelózu.

Terapie

 • lehčí formy – p.o. rehydratace, hladová dieta;
 • těžší formy – hospitalizace, parenterální úprava homeostázy;
 • ATB se běžně neužívají, případně aminoglykosidy;
 • jinak adsorbencia (Smecta®), živočišné uhlí a dezinfekcia (Endiaron®).

Extraintestinální infekce E. coli

Odkazy

Související články

Reference

 1. HORÁČEK, Jiří, et al. Základy lékařské mikrobiologie. 1. vydání. Karolinum, 2000. ISBN 80-246-0006-4.

Zdroj

Použitá literatura

 • HAVLÍK, Jiří, et al. Infektologie. 2. vydání. Praha : Avicenum, 1990. 393 s. ISBN 80-201-0062-8.


 • LOBOVSKÁ, Alena. Infekční nemoci. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2001. 263 s. ISBN 80-246-0116-8.