Homeostáza

From WikiSkripta


Heslo

Homeostáza (homeostasis) je udržování stálosti vnitřního prostředí organismu (např. stálá teplota, pH, koncentrace iontů apod.). Je nezbytná pro normální činnost organismu. Po narušení homeostázy nastává proces adaptace.

Adaptace je schopnost buňky reverzibilně odpovídat na zvýšené, či snížené, nároky na organismus. Rozlišujeme primární adaptabilitu a sekundární adaptabilitu, která vzniká po určitém tréninku organismu - typickým příkladem je zvýšená hematopoéza při dlouhodobějším pobytu ve vyšších nadmořských výškách. Pokud je působící noxa moc silná, nebo působí příliš dlouho, může dojít až k zániku buňky.

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Mechanismy udržení homeostázy vnitřního prostředí.


Odkazy

Zdroj