Infekce tzv. necholerovými vibrii

From WikiSkripta

Vibrio parahaemolyticus – obrázek z elektronového mikroskopu

Vibrio parahaemolyticus[edit | edit source]

Je to halofilní (potřebuje ke svému růstu minimální obsah chloridu sodného) invazivní mikrob, produkuje endotoxin. Vyskytuje se v oblastech Tichého a Atlantského oceánu, pro které jsou tyto infekce typické. Zdrojem nákazy jsou pokrmy z mořských živočichů, infekční dávka je však dost vysoká. Charakteristické jsou vodnaté průjmy a křečovité bolesti břicha.

Vibrio vulnificus[edit | edit source]

Se nachází taktéž v mořské vodě a může kontaminovat povrchové rány. Stejná infekce vzniká po snědení mořských živočichů u cirhotiků.

Vibrio alginolyticus[edit | edit source]

Může vyvolat mesotitidu anebo záněty zvukovodu.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • DOSTÁL, V, et al. Infektologie. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2004. 338 s. s. 171. ISBN 80-246-0749-2.
  • LOBOVSKÁ, Alena. Infekční nemoci. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2001. 263 s. ISBN 80-246-0116-8.
  • BENEŠ, Jiří. Infekční lékařství. 1. vydání. Praha 5 : Galén, 2009. ISBN 978-80-7262-644-1.