Hypovolemický stav

From WikiSkripta

(Redirected from Dehydratace)

Heslo

Dehydratace je hypovolemický stav s negativní bilancí vody (prakticky vždy spojena s hyponatremií). Projeví se sníženým turgorem kůže, suchostí a lepkavostí sliznic a seróz, tváře jsou vpadlé a nos ostře vystupuje – facies Hippokratica.


Hyperosmolární dehydratace

 • sérová koncentrace Na+ > 150 mmol/l
 • větší ztráta vody než solutů
 • vzniká buď při ztrátě hypoosmolární tekutiny: zvracení, průjmy, profúzní pocení, poruchy tvorby moči (polyurie při akutním selhání, osmotická diuréza, centrální/periferní diabetes insipidus) nebo při sníženém příjmu vody: neschopnost pití, komunikace, snížení pocitu žízně
 • reakcí je snížení osmolality ECT a přesunu vody z buněk (sníží se jejich objem), pocit žízně, zvyšuje se koncentrace plazmatických bílkovin

Izoosmolární dehydratace

 • sérová koncentrace Na+ 150–130 mmol/l
 • ztráta izoosmotické tekutiny
 • popáleniny, puknce ascitu, ztráta krve nebo plazmy, únik vody do třetího prostoru (paralytický ileus,...), předávkování diuretiky (pak dochází ke ztrátám K) těžké(!) průjmy
 • důsledkem je snížení efektivního cirkulačního objemu krve (tekutina nepřechází z buněk) – tachykardie, periferní vazokonstrikce, zvýšení HTK, aktivace ADH a RAAS, koncertovaná moč (bez Na)

Hypoosmolární dehydratace

 • sérová koncentrace Na+ < 130 mmol/l
 • větší ztráta solutů než vody
 • endokrinní poruchy (nedostatek mineralokortikoidů), nedostatek solí v potravě, nefritida se ztrátou solí, osmotická diuréza, předávkování diuretiky, Bartterův syndrom (hypochlorémická alkalóza s hypokalémií)
 • důsledkem je přesun vody do buněk (zvýšení jejich objemu)
Erythrozyten und Osmotischer Druck.svg


Toto dělení hlavně napomáhá ve zjištění příčiny patologického stavu a způsobu léčby.


Odkazy

Související články

Externí odkazy

Použitá literatura

 • NEČAS, Emanuel. Obecná patologická fyziologie. 2. vydání. Praha : Nakladatelství Karolinum, 2007. 377 s. ISBN 978-80-246-1291-1.