Chronický únavový syndrom

Z WikiSkript

Únava je častým nešpecifickým znakom mnohých chorôb. Býva popisovaná ako svalová únava, vyčerpanosť, porucha koncentrácie, nadmerná spavosť či nedostatočne osviežujúci spánok apod. Nejde o stav po nadmernej telesnej či fyzickej záťaži.

Pre diagnózu chronický únavový syndróm (Chronic Fatigue Syndrome − CFS) musia byť splnené definované kritéria (dve veľké a viac než polovica malých a objektívnych).

Veľké kritéria
  • Novo vzniknutá únava, perzistujúca či recidivujúca, obmedzujúca dennú aktivitu o viac než 50 % a trvajúca aspoň pol roka.
  • Vylúčenie somatickej či mentálnej príčiny vrátane malignej, autoimunitnej a psychiatrickej choroby, infekčnej príčiny, liekovej či drogovej závislosti apod.
Malé kritéria
Objektívne kritéria

Zvýšená teplota, neexudatívna faryngitída, regionálna lymfadenopatia.

Terapia[upravit | editovat zdroj]

  1. Citlivý prístup lekára, trpezlivoť, psychoterapia, uisťovať pacienta, že prognóza je dobrá.
  2. Analgetika, antirevmatika, sedatíva, hypnotika.
  3. Racionálna životospráva.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Zdroje[upravit | editovat zdroj]

  • DOSTÁL, V., et al. Infektologie. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2004. 109-110 s. ISBN 80-246-0749-2.