Chronický únavový syndrom

Z WikiSkript

Charakteristika[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Únava je častým nešpecifickým znakom mnohých chorôb. Býva popisovaná ako svalová únava, vyčerpanosť, porucha koncentrácie, nadmerná spavosť či nedostatočne osviežujúci spánok a pod.; pričom nejde o stav po nadmernej telesnej či fyzickej záťaži.

Pre diagnózu chronický únavový syndróm (Chronic Fatigue Syndrome − CFS) musia byť splnené definované kritéria, a to dve veľké a viac než polovica malých a objektívnych kritérii:

  • veľké kritéria:
    • novo vzniknutá únava, perzistujúca či recidivujúca, obmedzujúca dennú aktivitu o viac než 50 % a trvajúca aspoň pol roka
    • vylúčenie somatickej či mentálnej príčiny vrátane malignej, autoimunitnej a psychiatrickej choroby, infekčnej príčiny, liekovej či drogovej závislosti a pod.

Terapia[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

  1. citlivý prístup lekára, trpezlivoť, psychoterapia, uisťovať pacienta, že prognóza je dobrá
  2. analgetika, antirevmatika, sedatíva, hypnotika
  3. racionálna životospráva

Odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Související články[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Zdroje[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

  • DOSTÁL, V., et al. Infektologie. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2004. 109-110 s. ISBN 80-246-0749-2.