Palpitace

Z WikiSkript

Heslo

Jedná se o bušení srdce negativně vnímané pacientem, není-li pro něj zjevný důvod (námaha, emocionální vzrušení). Může poukazovat na zrychlení srdečního rytmu (hypertyreóza, anémie, …), na poruchy srdečního rytmu (arytmie). Dále se vyskytuje u anxiózních jedinců.


Odkazy

Související články

Externí odkazy

Zdroj

  • KLENER, Pavel, et al. Propedeutika ve vnitřním lékařství. 3. přepracované vydání vydání. Praha : Galén, 2009. 324 s. ISBN 978-80-7262-643-4.