Infekční choroby toxikomanů

Z WikiSkript

Osoby trpící toxikomanií mají zvýšené riziko některých onemocnění. Jedná se o následek často velmi nízké hygienické úrovně jejich životního prostředí a způsobu aplikace (nejčastěji injekční). Sociální úroveň a péče o zdraví jsou podřízeny touze po další dávce drogy. Ilegalita tlačí narkomany k opakovanému užívání některých pomůcek (jehel).


Infekce jsou významnou stránkou škodlivosti drog. Vznikají v důsledku:

  • zanedbání pravidel asepse při aplikaci intravenózních drog;
  • společného sdílení jehel a stříkaček;
  • promiskuity motivované prostitucí nebo v důsledku poruchy chování;
  • nedodržování základních hygienických návyků;
  • aspirace při poruše vědomí;
  • imunosuprese drog (heroinu, metadonu) nebo alkoholu.


Etiologie[upravit | editovat zdroj]

  1. Bakterie
  2. Houby
  3. Viry


U toxikomanů je vyšší prevalence rezistentních mikroorganismů vzhledem k častému samoléčení ilegálně nabytými antibiotiky. Nedostatečná nutrice (snížená chuť k jídlu, zvracení, průjmy, nedostatek finančních prostředků...) vede k celkovému oslabení imunity. Psychický stres a vypětí při abstinenčních příznacích také negativně ovlivňují obranyschopnost těla. Nejčastější infekční onemocnění u toxikomanů jsou infekční hepatitida B, C (popř. D), HIV (a následující AIDS) a infekční endokarditida.

Klinická manifestace[upravit | editovat zdroj]

Septická tromboflebitida, infekce kůže a podkoží, po hematogenní diseminaci: sepse, infekční endokarditida (hl. pravostranná se septickými embolizacemi do plic), abscesy v orgánech (renální, splenický, mozkový), osteomyelitida a septická artritida, infekce měkkých tkání (celulitis, absces, nekrotizující fasciitida), pneumonie (bakteriální), mj. i aspirační, tuberkulóza plicní i mimoplicní, virové hepatitidy (A, B, C), sexuálně přenosné infekce (syfilis, gonorea, chlamydióza, HIV infekce).

Diagnóza[upravit | editovat zdroj]

Falešná negativita kultivací pro samoléčení ilegálně získanými antibiotiky. Nabídnout odběr na protilátky anti-HIV.

Diferenciální diagnóza[upravit | editovat zdroj]

Falešná séropozitivita (VDRL, autoprotilátky), horečka z nečistot drog, porucha vědomí z intoxikace (může imitovat neuroinfekci), abstinenční projevy (zvracení a průjem při abstinenci heroinu), plicní edém.

Terapie

Zohlednit rezistenci k antibiotikům, toleranci analgetik a sedativ, počítat s nedodržováním léčebného režimu a svévolným předčasným ukončením léčby.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Zdroj[upravit | editovat zdroj]

  • BENEŠ, Jiří. Studijní materiály [online]. ©2010. [cit. 2009]. <http://jirben.wz.cz>.