Metadon

Z WikiSkript

Metadon

Metadon je syntetický opioid, používaný při substituční léčbě závislosti na některých opiátech. Působí na receptory gamma stejně jako morfin či heroin, avšak svou strukturou se liší. Oproti výše zmíněným látkám vyvolává jen minimální euforii, bez změny vědomí či nálady.

Užívání metadonu[upravit | editovat zdroj]

Metadon má pomalý nástup a výrazně delší poločas eliminace (24–36 hodin), což umožňuje v léčebných programech dávkování pouze 1x denně. Denní dávka záleží na vyvinuté toleranci na danou drogu, pohybuje se v rozmezí 5–100 mg/den. Správně stanovená dávka blokuje účinky jiných opiátů, což snižuje pravděpodobnost relapsu. Podává se nejčastěji perorálně jako roztok, navzdory doporučením je však některými uživateli aplikován intravenózně.

Metadon v substituční léčbě[upravit | editovat zdroj]

Substituční léčba závislosti na opiátech se začala používat v USA od 60. let, jako řešení otázky masivního vzestupu uživatelů návykových látek nakažených virem HIV. Volí se v případě, že pacient není dostatečně motivován k odvykací léčbě, osvědčila se pak zejména u pacientů, u nichž selhaly jiné pokusy o léčbu. Substituce metadonem může být přechodná, směřující k snižování dávek až k úplné abstinenci, nebo trvalá, která vede k fyzické, psychické i sociální stabilizaci. Pacienti mohou využívat metadonové udržovací léčby, krátkodobé či dlouhodobé metadonové detoxifikace. Pacienti účastnící se metadonové udržovací léčby jsou schopni normálního sociálního fungování, jsou schopni pracovat, postarat se o sebe či o rodinu. Výhodou tohoto typu léčby jsou relativně nízké finanční náklady a nezvyšující se tolerance na danou látku. V České republice se v substitučních programech v menší míře kromě metadonu používá také buprenorfin. V případě závislosti na heroinu u těhotných žen se doporučuje substituce řízeným užíváním metadonu, jakožto náhražky heroinu.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Zdroje[upravit | editovat zdroj]

  • Kolektiv autorů, Interakce mezi léky při substituční léčbě opioidy: zaostřeno na buprenorfin a metadon. 1. vyd. v jazyce českém, Praha: Úřad vlády České republiky, 2009, 96 s. Metodika, no. 7. ISBN 978-80-87041-69-7.
  • KALINA, Kamil, et al. Základy klinické adiktologie. 1. vydání. Praha : Grada, 2008. ISBN 978-802-4714-110.
  • KALINA, Kamil, et al. Mezioborový glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislostí. 1. vydání. Praha : Filia nova, 2001. ISBN 80-238-8014-4.
  • TUČEK, Milan. Hygiena a epidemiologie. 1. vydání. Praha : Nakladatelství Karolinum, 2012. 358 s. ISBN 978-80-246-2025-1.