Opioidní analgetika

From WikiSkripta

1% morfin k intravenóznímu podání
12,5mcg/h fentanylová transdermální náplast

Opioidní analgetika (dříve opiáty − látky odvozené od opia, či narkotika − látky způsobující spánek [1]) mají velice silný analgetický účinek. Tlumí viscerální bolesti, potlačují psychickou složku a emotivní reakci na bolest. Působí centrálně, supraspinálně. Účinek mají analgetický a antitusický. Hlavním představitelem je morfin. Může se na nich vytvořit závislost.

Struktura[edit | edit source]

Podle struktury rozlišujeme 2 skupiny opioidů [1]:

 1. odvozené od molekuly morfinu, která vyskytuje v opiu, zaschlé šťávě z makovic máku setého[2] 
  • přirozené opioidy (alkaloidy) − morfin, kodein
  • polosyntetické alkaloidy − diacetyl-morfin (heroin), hydromorfon, oxykodon
 2. syntetické (odvozené od molekuly fenylpiperazinu) − petidin, fentanyl, megafon

V lidském těle vznikají endogenní opioidy mezi něž patří endorfiny, enkefaliny, dynorfin a endomorfiny.[1] Ty vznikají v nervové tkáni z prekurzorů [3]:

 • pre-POMC (pre-pro-opiomelanokortin) − z něho vzniká β-endorfin, ACTH a MSH (melanocyty stimulující hormon)
 • pre-pro-enkefalin A − z něho vzniká met-enkefalin a leu-enkefalin
 • pre-pro-enkefalin B − z něho vzniká dynorfin a neo-endorfin

Dalším opiodním peptidem je nociceptin, který je podobný dynorfinu a ovlivňuje vnímání bolesti, ale nereaguje s některým ze známých opioidních receptorů.

Farmakodynamika[edit | edit source]

Opioidy působí na 3 druhy opioidních receptorů: μ, κ a δ. Podle afinity jednotlivých opioidů k receptorům je můžeme dělit následovně[1]:

 1. agonisté − morfin, petidin, oxycodon atd.;
 2. parciální agonisté − buprenorfin;
 3. agonisté-antagonisté  
 4. antagonisté − naloxon.

Účinky na CNS:

 • analgetikum;
 • zklidnění – odstranění napětí a strachu;
 • euforie – vnitřní blaženost – vede k závislosti;
 • dysforie – κ (pentazin) špatné nálady, noční můry – pentazocin (psychotomimetické účinky);
 • ospalost, obluzení – „oblbovačka“ – premedikace před operací. Při předávkování až bezvědomí (útlum dechu, anestezie);
 • respirace – snižují citlivost respiračního centra na CO2 (typicky fentanyl) útlum dýchání – monitorace oxymetrem;
 • antitusické – léčebně kodein, (pro rizika opioidů se využívají antitusika bez centrálního účinku – butamirát, dropropizin).
 • nausea/zvracení – častým vedlejším účinkem je zvracení vlivem na oblast v prodloužené míše – mizí po opakovaném podávání či s přídavkem antiemetik;
 • mióza – je také marker intoxikace opioidy (krom pethidinu);
 • neuroendokrinní – zvýšená sekrece ADH, PRL, STH, snížená sekrece FSH, LH.

Periferní účinky OA:

 • GIT – zvyšují tonus hladkých svalů, zpomalují střevní pasáž, uzavírají sfinktery (způsobují spastickou obstipaci);
 • KVS – při infarktu myokardu nutno rozlišit opioid, neboť morfin vyplaví histamin, což způsobí hypotenzi, lepší je fentanyl (má lepší hemodynamiku);
 • snížení tonu dělohy a děložní motility – zpomalí porod;
 • snížení pohybu řasinek epitelu (tuba, bronchy);
 • bronchokonstrikce – vyplavením histaminu;
 • svalová rigidita – fentanyl – JIP s ventilací;
 • prostupují do mateřského mléka (kojenci OA nedokážou metabolizovat)
 • průnik placentární bariérou – modré děti (deprese dýchání).

Principy podávání[edit | edit source]

 1. U akutní bolesti je indikována intravenózní forma, u chronické bolesti pak perorální.
 2. Titrační podávání od nejmenších dávek.
 3. Zahájení léčby znamená testování opioidu na danou bolest.
 4. Podání antiemetik v prvních dnech, obstipační léčba a laxativa.
 5. Maximální dávka neexistuje u nádorové bolesti. U chronické nenádorové bolesti se vyšší dávky než 180-200 mg morfinu neosvědčily.
 6. Při rozvoji NÚ nebo oslabení účinku se převádí na jiný opioid.[1]

Nežádoucí účinky[edit | edit source]

 • útlum dýchání − nejobávanější komplikace;
 • nauzea, zvracení;
 • závratě;
 • deprese;
 • svědění;
 • zácpa;
 • zvýšený tlak v žlučových cestách;
 • retence moči;
 • hypotenze
 • vzestup tolerance − potřeba zvýšit dávky, aby se udržel původní účinek.

Zástupci[edit | edit source]

Tramadol k perorálnímu podání
 1. Slabé opioidy − může se u nich uplatnit stropový efekt (další zvyšování dávky nevede ke zvýšení účinku)
  • Kodein − slabší účinky (podáván v kombinaci s paracetamolem), slouží jako antitusikum;
  • Tramadol
  • Dihydrokodein
  • Pentazocin
  • Nalbufin
 2. Silné opioidy − pro silné neztišitelné bolesti

Přepočet dávky a výpočet další dávky[edit | edit source]

Tento prvek vyžaduje JavaScript.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]

Reference[edit | edit source]

 1. a b c d e f LEJČKO, Jan. Přehled opioidních analgetik. Prakt. lékáren [online]. 2009, roč. 4, s. 172-175, dostupné také z <http://www.praktickelekarenstvi.cz/pdfs/lek/2009/04/05.pdf>. ISSN 1803-5329. 
 2. HERDEGEN, Thomas. Kurzlehrbuch Pharmakologie und Toxikologie : 328 Tabellen. 2.. vydání. Thieme, 2010. 535 s. s. 253. ISBN 9783131422927.
 3. KOLEKTIV AUTORŮ POSTGRADUÁLNÍ MEDICÍNA,. Opioidní analgetika. Postgraduální medicína [online]. 2006, roč. 4, s. 395, dostupné také z <https://web.archive.org/web/20160331222721/http://zdravi.e15.cz/clanek/postgradualni-medicina/opioidni-analgetika-264351>. ISSN 1212-4184. 

Použitá literatura[edit | edit source]

 • HYNIE, Sixtus. Farmakologie v kostce. 2. vydání. Praha : Triton, 2001. 520 s. ISBN 80-7254-181-1.