Ekvianalgetické dávky opioidů

From WikiSkripta

Základním porovnávacím parametrem je analgezie navozená 10 mg morfinu s. c. Přepočet má orientační hodnotu a je nutno brát v úvahu četné interindividuální rozdíly (věk, povaha a intenzita bolesti, vedlejší efekty, senzitivita či tolerance na opioidy, způsob podání, opioid na nějž se rotuje). Podle toho je vhodné vypočtenou dávku ještě přizpůsobit.

Morfin s. c. (i. m.) 10 20 30 40 50 60 80 100 200
Morfin p. o. 30 60 90 120 150 180 240 300 600
TTS fentanyl v μg / h (Durogesic) 12,5 25 50 75 100 125 250
TTS fentanyl mg / 24 h 0,3 0,6 1,2 1,8 2,4 3,0 6,0
Oxykodon p. o. (Oxycontin) 20 (15) 40 (30) 60 (45) 80 (60) 100 (75) 120 (90) 160 (120) 200 (150) 400
Buprenorfin i. m. 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,4
Buprenorfin s. l. v mg / 24 h (Temgesic) 0,4 0,8 1,2 1,6 2,0 2,4 3,2
TDS Buprenorfin v mg / 24 h (Transtec) 0,84 1,26 1,68 2,1 2,52 3,36
TDS Buprenorfin v μg / h (Transtec) 35 52,5 70 87,5 105 140
Hydromorfon i. m. (Dilaudid) 1,5
Hydromorfon p. o. (Jurnista, Palladone) 4 8 12 16 20 24 32
Petidin – meperidin i. m. (Dolsin) 100 (75)
Petidin p. o. 300
Piritramid i. m. (Dipidolor) 15 30 45
Nalbufin (Nubain) 20
Tramadol p. o. 150 300 450 600
Tramadol i. m./i. v. 100 200 300 400
Dihydrokodein p. o. 120 240 320


Přepočet dávky a výpočet další dávky[edit | edit source]

Tento prvek vyžaduje JavaScript.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]

  • Metodické pokyny pro farmakoterapii bolesti. In Bolest – časopis pro studium a léčbu bolesti. Ročník 9, Supplementum 3, 2006.