Antipsychotika (pediatrie)

From WikiSkripta

(Redirected from Neuroleptika (pediatrie))

Úvod[edit | edit source]

Mezi antipsychotika, která historicky nazýváme velkými trankvilizéry patří droperidol (dehydrobenzperidol) a fenothiaziny – např. chlorpromazin. Tyto látky vyvolávají tzv. neuroleptický syndrom, stav emocionálního uklidnění, který je spojen se sníženou motorickou aktivitou a s indiferentním vztahem k okolí.

Antipsychotika nejsou anestetika ani sedativa/hypnotika. Nepůsobí amnesii ani spánek, analgezii nebo svalovou relaxaci. Většinou ani nezmírňují situační strach. Jejich hlavní pole působnosti jsou psychiatrická onemocnění. V praxi intenzivní medicíny používáme antipsychotika jako účinná antiemetika nebo u stavů s vysokou systémovou periferní vaskulární rezistencí, kdy jejich aplikace má vazodilatační působení.

Droperidol[edit | edit source]

Farmakologické účinky[edit | edit source]

Látka vyvolává neuroleptický syndrom. Pacient působí zevně uklidněně, afektivní reakce jsou potlačeny, motorické pohyby zpomaleny. Často nastoupí spavost, ale pacient je kdykoli probuditelný a vyhoví výzvě. Někteří pacienti však mohou na podání droperidolu reagovat strachem, zmateností, dysforií a vnitřním neklidem.

Extrapyramidové poruchy hybnosti ve formě dyskinéz a parkinsonské svalové rigidity nejsou nijak vzácné. Klinický význam má antiemetický účinek, stejný význam má potlačení centrální termoregulace. Antipsychotika lze naordinovat v případech mírné hypotermie, protože zabrání svalové třesavce.

Vyšší dávky vedou k syndromu prodlouženého QT intervalu. Krevní tlak nejčastěji klesá v důsledku poklesu periferní vaskulární rezistence při blokádě α–receptorů. Při hypovolemii nebo při kombinaci droperidolu s fentanylem může být pokles krevního tlaku podstatně výraznější. V reakci na hypotenzi má srdeční frekvence tendenci k tachykardii. Droperidol má antiarytmické vlastnosti a chrání myokard před arytmiemi navozenými katecholaminy. Dýchání, funkce jater i ledvin nejsou ovlivněny.

Po injekčním podání se droperidol rychle distribuuje do tkání, biologické účinky i po jedné bolusové dávce mohou přetrvávat až 24 hodin. Mezi nevýhody droperidolu patří:

  • absence, amnesie, analgezie, hypnotického účinku;
  • neodstraňuje situační strach;
  • extrapyramidové poruchy hybnosti;
  • změny nálady, zmatenost, strach;
  • výrazný pokles TK u některých pacientů.
  • CAVE!!! Při prodloužení intervalu QT riziko torsade de points na EKG

Dávkování droperidolu[edit | edit source]

Dávka pro droperidol (dehydrobenzperidol) je 0,15 mg/kg i.v.. Podání opakovaných dávek není vhodné, protože droperidol má dlouhotrvající účinek.

Kontraindikace[edit | edit source]

Nejdůležitější kontraindikace droperidolu a dalších antipsychotik:

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]

  • HAVRÁNEK, Jiří: Farmakologie v intenzivní péči.