Psychofarmaka

From WikiSkripta

Tricyklická antidepresiva

Psychofarmaka tvoří rozsáhlou skupinu látek, které ovlivňují mozkové funkce a vedou ke změnám vnímání, nálady, vědomí, kognice a chování. Nejčastěji se dělí podle klinické indikace. Řadíme sem léky proti depresi (antidepresiva), manii (antimanika, dysforika), léky proti demenci (nootropika, kognitiva), léky potlačující úzkosti (anxiolytika), léky navozující spánek a zklidnění (hypnotika, sedativa), povzbuzovací léky (psychostimulancia) či například léčiva využívané k léčbě schizofrenie (antipsychotika, neuroleptika).

Užití v medicíně[edit | edit source]

Využití mají především v psychiatrii, ale také v jiných klinických oblastech (zejména neurologie), např. při léčbě ADHD, nespavosti, chronických bolestí, Parkinsonovy poruchy aj.

Mechanismus účinku[edit | edit source]

Podle velikosti dávky dochází k určitému stupni ovlivnění funkcí nejen CNS. Hlavními stupněmi korelující s výškou dávky jsou:

 1. anxiolytický účinek,
 2. sedace,
 3. farmakologická hypnóza - stav podobný fyziologickému spánku,
 4. bezvědomí,
 5. anestézie,
 6. kardiovsakulární a respirační selhání.


Mezi ovlivněné funkce mozku patří zejména:

Vigilita[edit | edit source]

Označuje stav bdělosti a stav vědomí.

 • Psychostimulancia − pozitivně ovlivňují bdělost, léčebně např. při narkolepsii a ADHD;
  • kofein, efedrin, met/amfetamin.
 • Hypnotika/sedativa − negativně ovlivňují bdělost, navozují spánek;
  • midazolam, nitrazepam, zopiclon, zolpidem.
 • Celková anestetika i.v. propofol, thiopental, midazolam, isofluran, N2O.

Afektivita[edit | edit source]

Patří mezi parametry nálady.

pro určitou fázi (patologické) maniodeprese, upravují patologicky nadnesenou náladu.

Psychická integrace[edit | edit source]

Paměť[edit | edit source]


Odkazy[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

 • HYNIE, Sixtus. Farmakologie v kostce. 2. vydání. Praha : Triton, 2001. 520 s. ISBN 80-7254-181-1.
 • LINCOVÁ, Dagmar, et al. Základní a aplikovaná farmakologie. 1. vydání. GALÉN, 2002. 601 s. ISBN 80-7262-168-8.