Kognitiva

From WikiSkripta

Kognitiva jsou látky, které zlepšují vnímání, učení a paměť. Lze je také označit jako látky „antiamnestické“.

Rozdělení[edit | edit source]

  • Nootropní látky
  • Ostatní kognitiva

Nootropní látky[edit | edit source]

Nootropní látky stimulují duševní funkce tím, že zlepšují metabolismus a prokrvení CNS. Jsou používány ke zlepšení mentálních funkcí jako je paměť, kognice, inteligence, pozornost a koncentrace, a to především u poruch s poúrazovou a organickou etiologií. Příznivé účinky se projevují až po dlouhodobém podávání. Působení nootropik nevede k lékové závislosti a mají jen malé nežádoucí účinky. Zahrnují mnoho látek z různých chemických skupin, které mají různé mechanismy účinku. Někdy jsou řazeny do skupiny psychostimulancií.

Piracetam[edit | edit source]

Jedná se o cyklický derivát GABA (kyselina gama-aminomáselná). Příznivě ovlivňuje látkovou výměnu nervových buněk. Snadno proniká do CNS, kde zvyšuje metabolismus glukózy. Má spasmolytický účinek na cévy a snižuje viskozitu krve. Díky tomu zvyšuje průtok krve mozkem.

Pyritinol[edit | edit source]

Je chemicky blízká látka vitaminu B6 (pyridoxin). Zvyšuje regionální prokrvení mozkové tkáně.

Meklofenoxat[edit | edit source]

Připomíná jedním koncem molekuly acetylcholin, druhým prokain. Proniká rychle do CNS a zvyšuje zde metabolismus glukózy.

Další látky s nootropním účinkem[edit | edit source]

  • Námelové alkaloidy se sympatolytickým účinkem (např. nicergolit, dihydroergotoxin), navíc ovlivňují adrenergní a serotoninergní receptory.
  • Látky ovlivňující reologické vlastnosti krve (cinarizin, flunarizin, nimodipin aj.)

Ostatní kognitiva[edit | edit source]

Používají se zejména k léčbě chronických stavů. Jejich hlavní indikací je Alzheimerova choroba (u které mohou zpomalit progresi) a jiné typy demencí. Jedná se o různé skupiny látek s odlišným mechanismem účinku.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • HYNIE, Sixtus. Farmakologie v kostce. 2. vydání. Praha : TRITON, 2001. 520 s. ISBN 80-7254-181-1.