Manická epizoda

Z WikiSkript

Jedná se o psychické onemocnění řadící se mezi afektivní poruchy (F30). Může se objevovat samostatně, nebo střídat depresivní epizodu jako součást bipolárně afektivní poruchy.

Příznaky[upravit | editovat zdroj]

Manická epizoda se projevuje přehnaně povznesenou, podrážděnou až expanzivní náladou. Pokud tento stav trvá 4 dny, mluvíme o hypománii. Stav trvající déle než týden už nazýváme mánií. Pro správnou diagnózu musí pacient dále vykazovat alespoň 3 z uvedených projevů:

 •  zvýšená aktivita
 •  neklid
 •  hovornost
 •  nesoustředěnost
 •  roztržitost
 •  myšlenkový trysk
 •  snížená potřeba spánku
 •  zvýšená sexuální aktivita
 •  nezodpovědnost (projevující se například potřebou utrácet)
 •  nevhodné až riskantní chování
 •  zvýšená sociabilita až nadměrná familiárnost

Právě ztráta sociálních zábran bývá společností těžko tolerována a je častým důvodem převzetí postiženého do léčby. V rámci psychotické mánie může být manická epizoda doprovázena bludy a halucinacemi expanzivního a velikášského charakteru. U 50 % pacientů se vyskytují bludy s náboženskými motivy, paranoidně perzekuční bludy (pocit pronásledování, přehnanou vztahovačnost) vykazuje 28 % pacientů. Halucinace se nemusí vyskytnout hned u první epizody, ale až u některé z následujících, bývají také nábožensky laděné a extatické.

V rámci kognitivních funkcí je vše urychleno. Pacient mluví zrychleně, přes trysk myšlenek často nesrozumitelně, rychlejší je reakční čas i schopnost vybavit si asociace. Chování je silně impulzivní, neústupné, může jevit známky agresivity. Časté jsou také projevy budící veřejné pohoršení (hlasitě křičí, strhává si šaty, běhá nahý...).

Prevalence[upravit | editovat zdroj]

Celoživotní prevalence se odhaduje u 1 % postižených. Prvotní příznaky mohou vystupovat jako kratší hypomanické epizody, s postupem času se zvyšuje frekvence, intenzita i délka trvání a dochází k rozvoji v manickou poruchu. Tendence k rozvoji bývají silnější u osob s psychosociální zátěží.

Etiopatogeneze[upravit | editovat zdroj]

V rámci manické poruchy dochází k utilizaci serotoninu, což potvrzuje léčebný efekt serotoninových prekurzorů. K léčbě se používá také lithium, které také vykazuje jistý vliv na serotonin. Během epizody dochází k zvýšení hladiny adrenalinu a noradrenalinu. Monoaminová hypotéza dokazuje navození mánie po podání levodopy (prekurzor dopaminu), amfetaminu a pirebedilu (dopaminový agonista). Další z možných příčin může být porucha druhých poslů, v důsledku čehož se naruší interakce neurotransmiterů.

Léčba[upravit | editovat zdroj]

V léčbě se využívají stabilizátory nálad, především thymoprofylaktika, které vykazují akutní antimanické i antidepresivní účinky. Preventivně se dále podává lithium, karbamazepin nebo valproát. Rozšířené jsou nyní také antikonvulziva III. generace, které zabírají široké spektrum účinku a není potřeba sledovat krevní hladiny. V rámci závažných projevů se používá kombinace antipsychotik a benzodiazepinů.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • RABOCH, Jiří a Petr ZVOLSKÝ, et al. Psychiatrie. první vydání. Praha : Galén, 2001. 622 s. ISBN 80-7262-140-8.