Halucinogeny

Z WikiSkript

Halucinogenem může být přírodní i syntetická látka. Užívané jsou při kultovních obřadech při účasti šamana nebo pro vyvolání psychóz.

Projevy[upravit | editovat zdroj]

Halucinogeny způsobují zrakové i sluchové halucinace, a také změny vnímání skutečnosti. Člověk jedná nekontrolovatelně a neočekávaně, proto může představovat ohrožení pro sebe i jiné.

Mají obvykle rychlý nástup účinku. Doba odeznění se pohybuje v rozmezí několik hodin po několik dnů. Příznaky jsou podobné schizofrenii, odcizení, hysterie, deliria.

Předávkování může způsobit i smrt (př. DOB – 2,5-dimethoxy-4-bromoamfetamin).[1] Při chronickém abuzu může nastat psychická závislost, tolerance a můžou se objevit flashbacky.[1]

Dělení[upravit | editovat zdroj]

Halucinogenní látky dělíme dle původu na přírodní a syntetické.

Syntetické, polosyntetické látky[upravit | editovat zdroj]

 • Fencyklidin ("angel dust"), oxid dusný ("rajský plyn");
 • LSD – syntéza z námelu;
 • MDMA, TMA, PMA, DOB,....[1]

Přírodní látky[upravit | editovat zdroj]

Můžeme je najít v rostlinách a živých organismech.

 • Kanabinoidy
 • Psilocybin, psilocin (Psilocybe mexicana, Psilocybe bohemica…).
 • Mescalin (Peyotl kaktus).
 • Dimethyltryptamin, DMT (Rákos obecný, některé akácie aj.).
 • Ibogain (Tabernanthe iboga).
 • Scopolamin/Atropin (Atropa belladona, Hyoscyamus niger, Datura stramonium aj.).
 • Bufotenin (sekret ropuch BUFO, semena cebílu např. Anadenanthera colubrina...).[1]

Drogová závislost halucinogenového typu[upravit | editovat zdroj]

Halucinogeny (psychedelika, delirogeny, fantastika, psychozomimetika, psychotomimetika, psychodysleptika) vyvolávají u uživatelů psychické změny až do stadia toxické psychózy.

 • Kvalitativní poruchy vědomí, kompletní nebo ostrůvkovitá ztráta paměti,
 • euforie nebo deprese, úzkost (může vést k agresivitě), panika,
 • poruchy ve vnímání časoprostoru, čas běží rychleji nebo naopak pomaleji, špatný odhad vzdáleností, porucha vnímání okolí, pocity derealizace, při vyšších dávkách halucinace
 • perzekuční a jiné bludy, ztráta soudnosti
 • nápadné chování, hyperaktivita či naopak ztuhlost.[2]


Účinné látky[upravit | editovat zdroj]

 • Psilocybin – lysohlávky,
 • kyselina ibotenová, muskarin - muchomůrka červená,
 • meskalin – kaktus Lophophora Wiliamsi
 • bufotenin – semena rostliny Cohoba
 • ibogain – kořen keře Tabernate Iboga
 • atropin, skopolamin – durman.[2]
 • DMT – Chřastice Rákosovitá, Rákos.[2]


Mechanismus účinku[upravit | editovat zdroj]

 • Působí na serotoninové receptory
 • mírná psychická závislost a nepřítomnost somatické závislosti a odvykacího stavu−
 • poruchy chování v průběhu psychózy
 • psychotické reminiscence (flashbacky).[2]
  Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Halucinogeny.


Atropin – Scopolamin[upravit | editovat zdroj]

Atropin – ester kyseliny tropové a tropinu[upravit | editovat zdroj]

Atropin
 • alkaloid získávaný z četných lilkovitých rostlin
 • přírodní je (−) hyoscyamin – farmakologicky účinný
 • při úpravách v roztocích spontánně přechází na racemát – atropin

Scopolamin – hyoscin[upravit | editovat zdroj]

Skopolamin
 • alkaloid vyskytující se v rostlinách vedle hyoscyaminu v různém množství
 • chemicky i účinkem je blízký atropinu
 • obě látky mají jedno centrum asymetrie – 2 enantiomery

Mechanismus účinku[upravit | editovat zdroj]

 • Atropin inhibuje účinky acetylcholinu kompeticí o receptory.
 • Atropin má velkou afinitu k receptoru, ale neaktivuje ho.
 • Uvolňování acetylcholinu atropin neovlivňuje.
 • Atropin tedy oslabuje muskarinové efekty acetylcholinu.

Příznaky otravy[upravit | editovat zdroj]

 • zčervenání v obličeji, suché sliznice, tachykardie, mydriáza.[1]

LSD[upravit | editovat zdroj]

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce LSD.

Psilocybin – Psilocin[upravit | editovat zdroj]

Psilocybin

Psilocybin:

 • ester kyseliny fosforečné a 4-hydroxy-N´, N´-dimethyltryptaminu
 • (strukturní podobnost viz serotonin 5-HT)
 • Nestabilní, spontánně se štěpí na psilocin
 • Účinky - nepředvídatelné.[1]

Staré kultovní obřady[upravit | editovat zdroj]

Halucinogenní látky používané v kultovních obřadech v Asii, Africe a Jižní Americe. Anticholinergní látky v rostlinách s čarovnou mocí:

 • Indiánský nápoj Ayahuasca
- harmalin, harmin, harmalol, DMT, scopolamin, atropin.
 • Šňupací prášek „cohoba, yopo“
- bufotenin, DMT.
 • Amanita muscaria – sibiřské národy
- muskarin, kyselina ibotenová - muscimol.}}


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Reference[upravit | editovat zdroj]

 1. a b c d e f BALÍKOVÁ, Marie. Abuzus a intoxikace [online]. [cit. 2012-03-09]. <https://el.lf1.cuni.cz/p56355604/>.
 2. a b c d