Etanol

Z WikiSkript

Etanol neboli ethylalkohol je sedativně-hypnotická látka.


Úvod[upravit | editovat zdroj]

Etanol

Etanol se téměř kompletně metabolizuje. Jen asi 5–10 % se vydechne nezměněno plícemi nebo vyloučí močí či potem. Vstřebává se rychle z GIT. Nejrychleji se vstřebávají destiláty, pomaleji pivo. Maximální hladina v krvi je obvykle za 30–40 minut po požití. Odhad koncetrace alkoholu v krvi (promile) můžeme vypočítat množstvím alkoholu v gramech děleno 0,7násobkem hmotnosti člověka.

Klinický obraz etanolové intoxikace
  • 1 ‰ – euforické stádium, doprovázi ho útlum glukoneogeneze a hypoglykémie
  • 2 ‰ – prodloužení reakčních časů. Můžeme pozorovat poruchy koordinace a rovnováhy a analgézii.
  • 3 ‰ – narkotické stádium, toto stádium je charakteristické depresí dechu a kómatem

Při nadměrném používání etanolu poškodí organizmus nejen tato látka, ale hlavně její metabolity. Až 98 % požitého alkoholu je v organizmu oxidováno třemi enzymy:

  • alkoholdehydrogenázou
  • mikrosomálním etanolovým oxidačním systémem (MEOS)
  • katalázou

Menší část se vyloučí dechem, potem a močí.

Užití[upravit | editovat zdroj]

Profesionální expozice – složka čistících prostředků, ředidel, k extrakcím, syntézám (formaldehydu, esterů, detergentů, plastů, laků).

Hlavní příznaky

Příznakem je často deprese CNS s kómatem, deprese dýchání a dráždivé účinky na GIT (zvracení). Vzniká proto velké riziko aspirace. Zhoršuje se glukoneogeneze, to pro osoby s horším stavem výživy může představovat riziko hypoglykémie. Opilí jsou náchylní k prochladnutí (díky vazodilataci) a traumatům.

Léčba[upravit | editovat zdroj]

U akutní otravy uloženíme postiženého do stabilizované polohy. Popřípadě intubujeme, abychom dosáhli řízeného dýchání. Zamezíme hypotermii a podáme glc, thiaminu.

Specifický antagonista neexistuje, ale u kómatu má příznivý efekt naloxon (Intrenon). Výplach žaludku má význam tak do 30 minut po požití, aktivní uhlí je bez efektu, forsírovaná diuréza také. Dobrý efekt má hemodialýza (indikuje se při hodnotách 4–5 ‰).


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]

Zdroj[upravit | editovat zdroj]