Etanol

Z WikiSkript

Etanol neboli ethylalkohol je sedativně-hypnotická látka.

Úvod[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Etanol
 • Etanol se téměř kompletně metabolizuje.
 • Jen asi 5–10 % se vydechne nezměněno plícemi (či močí a potem).
 • Vstřebává se rychle z GIT (nejrychleji destiláty, pomaleji pivo).
 • Maximální hladina v krvi je obvykle za 30–40 minut po požití.
 • Odhad koncetrace v krvi (promile) – množství alkoholu v gramech děleno 0,7násobkem hmotnosti člověka.
Klinický obraz etanolové intoxikace
 • 1 ‰ – euforické stádium, útlum glukoneogeneze a hypoglykémie,
 • 2 ‰ – prodloužení reakčních časů, poruchy koordinace a rovnováhy, analgézie,
 • 3 ‰ – narkotické stádiumkóma, deprese dechu.

Při nadměrném používání etanolu poškodí organizmus nejen tato látka, ale hlavně její metabolity. Až 98 % požitého alkoholu je v organizmu oxidováno třemi enzymy:

Menší část se vyloučí dechem, potem a močí.

Užití[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Profesionální expozice – složka čistících prostředků, ředidel, k extrakcím, syntézám (formaldehydu, esterů, detergentů, plastů, laků).

Hlavní příznaky
 • Deprese CNS s kómatem, deprese dýchání, dráždivé účinky na GIT (zvracení).
 • Vzniká proto velké riziko aspirace.
 • Zhoršení glukoneogeneze → osoby s horším stavem výživy – riziko hypoglykémie.
 • Opilí jsou náchylní k prochladnutí (díky vazodilataci) a traumatům.

Léčba[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • Akutní otrava uložení do stabilizované polohy, intubace, řízené dýchání, úprava hypotermie, podání glc, thiaminu.
 • Specifický antagonista není, ale u kómatu má příznivý efekt naloxon (Intrenon).
 • Výplach žaludku má význam tak do 30 minut po požití, aktivní uhlí je bez efektu, forsírovaná diuréza také.
 • Dobrý efekt má hemodialýza (indikuje se při hodnotách 4–5 ‰).


Odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Související články[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Externí odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Zdroj[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]