Etanol

From WikiSkripta

Etanol neboli ethylalkohol je sedativně-hypnotická látka.

Úvod[edit | edit source]

Etanol

Etanol se téměř kompletně metabolizuje. Jen asi 5–10 % se vydechne nezměněno plícemi nebo vyloučí močí či potem. Vstřebává se rychle z GIT. Nejrychleji se vstřebávají nápoje s koncentrací okolo 10 % (víno), pomaleji pivo (nedostatečný koncentrační spád) či destiláty (působí vazokonstrikčně v místě vstřebání). Maximální hladina v krvi je obvykle za 30–40 minut po požití. Odhad koncetrace alkoholu v krvi (promile) můžeme vypočítat množstvím alkoholu v gramech děleno 0,7násobkem hmotnosti člověka.

Klinický obraz etanolové intoxikace
  • 1 ‰ – euforické stádium, doprovázi ho útlum glukoneogeneze a hypoglykémie
  • 2 ‰ – prodloužení reakčních časů. Můžeme pozorovat poruchy koordinace a rovnováhy a analgézii.
  • 3 ‰ – narkotické stádium, toto stádium je charakteristické depresí dechu a kómatem

Při nadměrné konzumaci alkoholu poškozuje organismus nejen on, ale také jeho metabolity. Až 98 % požitého alkoholu je v organizmu oxidováno třemi enzymy:

  • alkoholdehydrogenázou - asi ze dvou třetin
  • mikrosomálním etanolovým oxidačním systémem (MEOS) - asi z třetiny
  • katalázou asi ze 2 %

Menší část se vyloučí dechem, potem a močí v nezměněné podobě.

Užití[edit | edit source]

Profesionální expozice – složka čistících prostředků, ředidel, k extrakcím, syntézám (formaldehydu, esterů, detergentů, plastů, laků).

Hlavní příznaky

Příznakem je často deprese CNS s kómatem, deprese dýchání a dráždivé účinky na GIT (zvracení). Vzniká proto velké riziko aspirace. Zhoršuje se glukoneogeneze, to pro osoby s horším stavem výživy může představovat riziko hypoglykémie. Opilí jsou náchylní k prochladnutí (díky vazodilataci) a traumatům.

Léčba[edit | edit source]

U akutní otravy uloženíme postiženého do stabilizované polohy. Popřípadě intubujeme, abychom dosáhli řízeného dýchání. Zamezíme hypotermii, podáme glukózu a posléze thiamin (pořadí je důležité, neboť podání thiaminu by mohlo vyčerpat zásoby glukózy).

Specifický antagonista neexistuje, ale u kómatu má příznivý efekt naloxon (Intrenon). Výplach žaludku má význam tak do 30 minut po požití, aktivní uhlí je bez efektu, forsírovaná diuréza také. Dobrý efekt má hemodialýza (indikuje se při hodnotách 4–5 ‰).


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]