Formaldehyd

From WikiSkripta

Heslo
Vzorec formaldehydu

Formaldehyd je štiplavě páchnoucí plyn. Z chemického hlediska se jedná o nejjednodušší aldehyd. Uvolňuje se např. z formaldehydových pryskyřic, používaných při výrobě dřevotřísek nebo k polepování koberců. Z těchto materiálů se jej do prostředí uvolňuje malé množství, ale vzhledem k rozšířenosti této látky nejsou její koncentrace v interiérech zanedbatelné. Má nespecifický vliv na lidský organismus: způsobuje pálení očí a sliznic, pocit sucha v krku vedoucí ke kašli, svědění kůže, zhoršuje obtíže alergiků, objevují se bolesti hlavy, únava, nespavost, rozmrzelost až deprese. U dětí jsou změny salivární imunity (lyzozym, SIAg). Po ukončení expozice se stav upravuje.

Formaldehyd má klastogenní účinky. Podle hodnocení IARC je formaldehyd prokázaným karcinogenem pro člověka[1]. Je to i účinný kontaktní a inhalační alergen. Formaldehyd lze snadno odvětrat.


Odkazy

Externí odkazy

Zdroj

  1. World Health Organisation. Formaldehyde, 2-Butoxyethanol and 1-tert-Butoxypropan-2-ol : Summary of Data Reported and Evaluation [online]. [cit. 2011-03-28]. <http://www.inchem.org/documents/iarc/vol88/volume88.pdf>.