Klastogeny

From WikiSkripta
Heslo

Charakteristika

Jako klastogeny jsou obecně označovány faktory, které indukují strukturní chromozomální aberace.