Klastogeny

Z WikiSkript

Heslo

Charakteristika

Jako klastogeny jsou obecně označovány faktory, které indukují chromozomální zlomy, které se mohou projevit jako různé strukturní chromozomální aberace.