Intoxikace alkoholy

From WikiSkripta

Etylalkohol (Etanol)[edit | edit source]

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránkách Abúzus alkoholu, Etanol.

Etylenglykol[edit | edit source]

etylenglykol
v procesu biotransformace vzniká kyselina šťavelová
 • Bezbarvá sirupovitá kapalina nasládlé chuti a užívá se k výrobě nemrznoucích přípravků (Fridex® do chladičů aut, brzdová kapalina).

Etiopatogeneze[edit | edit source]

 • Stejnými enzymy jako alkohol se biotransformuje → na glykoadehydkys. šťavelovou,
 • poškozuje renální tubuly tvorbou krystalů šťavelanu vápenatého → akutní renální selhání a MAC,
 • výrazně stoupá osmolarita,
 • max. koncentrace v plazmě je za 1–4 h po požití, eliminační poločas je krátký,
 • letální dávka – asi 100 ml (při včasné léčbě bylo přežito i požití 2 litrů).

Klinický obraz[edit | edit source]

 1. Neurotoxické stádium – přechodná opilost, zvracení, ospalost, pak rozvoj MAC, hyperosmolarity, záškuby, křeče, kóma (sekundární edém mozku).
 2. Kardiopulmonální stádium – za 12–24 h, dysrytmie, těžká acidóza, hyperventilace (Kussmaulovo dýchání), cirkulační kolaps, hypokalcémie → křeče, edém plic, mozku, kardiopulmonální zástava.
 3. Renální stádium – 24–72 h – hematurie, albuminurie, oligurie, oxalurie, akutní tubulární nekróza, anurie, funkce ledvin už se nikdy nevrátí k normě.

Léčba[edit | edit source]

 • Antidotem je ethanol – per os nebo v 5% infuzi glukózy, hladina se udržuje na 1 promile. Ethanol má 100× větší afinitu k alkoholdehydrogenáze, nepřeměněný ethylenglykol se pak vylučuje močí,
 • dále podáváme vitamin B1 a kys. listovou,
 • případně hemodialýza,
 • ideální lék – fomepizol (Antizol®) – inhibitor alkoholdehydrogenázy – velmi drahý.

Metylalkohol[edit | edit source]

metabolismus methylalkoholu
 • Dříve „dřevný líh“, nejčastěji požit záměnou za alkohol,
 • dobře se vstřebává plícemi i kůží (také se lze intoxikovat),
 • 30–60 % se nezměněně vydechuje plícemi, zbytek se oxiduje na formaldehyd a kys. mravenčí,
 • na metabolismu kys. mravenčí se podílí kys. listová, její rozklad je pomalý, hrozí kumulace, hrozí těžká MAC a poškození zraku,
 • poruchy vizu – až po 24 h latenci – nejdříve mlhavé vidění, světelné záblesky, pocity oslnění, výpadky zorného pole, oční pozadí – u disku je hyperémie a edém, kromě nervu poškozuje i sítnici blokem cytochromoxidázy → hypoxie,
 • slepota – po 15 ml,
 • smrt – po 30–240 ml.

Léčba[edit | edit source]

 • Jako u etylenglykolu.

Vyšetření[edit | edit source]

 • Metanol v moči (BET), při intoxikaci v krvi je spolehlivější je měřit kys. mravenčí v moči (jako metabolit), což se ale běžně neprovádí.

Odkazy[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]

 • BENEŠ, Jiří. Studijní materiály [online]. [cit. 24.02.2010]. <http://jirben.wz.cz>.

Použitá literatura[edit | edit source]

 • PELCLOVÁ, Daniela. Nemoci z povolání a intoxikace. 2. vydání. Praha : Karolinum, 2006. 207 s. ISBN 80-246-1183-X.