Albuminurie

Z WikiSkript

Albuminurie je druh selektivní proteinurie, kdy je do moči vylučován téměř výhradně albumin – krevní bílkovina o nižší molekulové hmotnosti.

Definice

  • dle výsledku biochemického vyšetření moči lze rozlišit[1]:
Albuminurie
mg/24 hod μg/min mg/mmol kreatininu
norma < 30 < 20 < 3,5
mikroalbuminurie 30–300 20–200 3,5–35
(makro)albuminurie > 300 > 200 > 35

CAVE!!! Nález mikroalbuminurie je typický pro diabetickou nefropatii. Pokud máme na toto onemocnění podezření, měla by se u diabetiků vždy vyšetřit mikroalbuminurie, nikoli pouze proteinurie (spolu s vyšetřením očního pozadí).

Mikroalbuminurie


Močová exkrece albuminu fyziologicky nepřesahuje 30 mg/24 hodin (tj. 20 μg/min nebo asi 15–20 mg/l)[2]. Běžnými testy na proteinurii (pomocí diagnostických proužků, zkouškou s kyselinou sulfosalicylovou) však lze prokázat bílkovinu, až když koncentrace albuminu přesáhne asi 150 mg/l, tj. když je prakticky 10× zvýšená[3]. Ztráty „malých množství“ albuminu (30–300 mg/24 hod) označujeme termínem mikroalbuminurie. Jsou prokazatelné imunochemickými metodami.

Screeningové vyšetření mikroalbuminurie je cenné zejména u pacientů trpících diabetem mellitus 2. typu, ale i u ostatních poruch metabolismu glukózy a u hypertoniků. Nález malých množství albuminu v moči je časnou známkou komplikací těchto onemocnění, zejména diabetické či hypertenzní nefropatie a vaskulopatie, a bývá důvodem k zintenzivnění léčby.

Mikroalbuminurie je velmi citlivým ukazatelem poškození glomerulárního aparátu. Je to dáno tím, že albumin v malém množství prochází glomerulární membránou i fyziologicky. Za normálních okolností je ovšem téměř zcela resorbován v proximálních tubulech. Kapacita tubulární resorpce albuminu je však prakticky vyčerpána už při fyziologické filtraci albuminu; jakékoliv zvýšení koncentrace této bílkoviny v glomerulárním filtrátu proto vede k rychlému nárůstu koncentrace albuminu v definitivní moči[3].

Pro monitorování progrese onemocnění a řízení léčby je třeba albuminurii kvantifikovat přesněji. Stanovuje se albumin v moči sbírané přes noc a ztráty se přepočítávají na μg albuminu za minutu. Hodnoty menší než 100 μg/min obvykle odpovídají reverzibilnímu poškození, které může být ovlivněno pečlivou kompenzací diabetu a arteriální hypertenze[2].

Jinou možností je stanovení albuminu v prvním vzorku ranní moči a vypočítání poměru albumin/kreatinin. Fyziologicky se tento index pohybuje kolem 2,8–22,8 g albuminu na mol kreatininu[3].

Aby mělo vyšetření mikroalbuminurie výpovědní hodnotu, je třeba vyloučit uroinfekci.

Odkazy

Související články

Externí odkazy

Zdroj

  • RYŠAVÁ, Romana: Sekundární glomerulonefritidy. [Přednáška pro 5. ročník 1. LF UK (nefrologie, všeobecné lékařství)]. Praha, 7.1.2011.

Reference

  1. RYŠAVÁ, Romana: Sekundární glomerulonefritidy. [Přednáška pro 5. ročník 1. LF UK (nefrologie, všeobecné lékařství)]. Praha, 7.1.2011.
  2. a b ZIMA, Tomáš, et al. Laboratorní diagnostika. 2. vydání. Praha : Galén a Karolinum, 2007. 906 s. s. 106-7, 121-2. ISBN 978-80-246-1423-6.
  3. a b c RACEK, Jaroslav, et al. Klinická biochemie. 2. vydání. Praha : Galén, 2006. 329 s. s. 170. ISBN 80-7262-324-9.