Glomerulárna filtrácia

Z WikiSkript

(přesměrováno z Glomerulární filtrace)

Vplyv veľkosti bielkoviny
Vplyv náboja bielkoviny

Glomerulárna filtrácia je proces, ktorý sa odohráva na glomerulárnej membráne obličiek. Dochádza k ultrafiltrácii plazmy, na ktorej sa podieľajú dva podstatné faktory:

 1. Mikroporézna štruktúra glomerulárnej bazálnej membrány: Bráni prieniku plazmatických bielkovín o Mr väčšej než 100 000–150 000 (napr. IgG a IgA). Hovoríme o selektivite podľa veľkosti.
 2. Elektrostatická bariéra: Je daná povrchom všetkých štruktúrnych zložiek glomerulárnej steny. Hydratované polyanionické makromolekuly štruktúr glomerulárnej steny vykazujú prevažujúci negatívny náboj. Väčšina plazmatických bielkovin má taktiež negatívny náboj, ktorý spôsobuje, že sú odtlačované. Týmto mechanizmom je zabraňované prestupu bielkovín i s molekulovou hmotnosťou okolo 60 000–70 000 (napr. albumín a transferín). Neutrálne nebo dokonca pozitívne nabité molekuly prechádzajú glomerulárnym filtrom omnoho ľahšie. Jedná sa o selektivitu podľa náboja.


 • Tvorba glomerulárneho filtrátu = primárneho moču je prvým krokom pri tvorbe moču,
 • meranie glomerulárnej filtrácie je založené na princípe clearance.

Faktory ovplyvňujúce veľkosť glomerulárnej filtrácie[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Schéma obličkového glomerulu
 • Veľkosť kapilárneho riečiska – ovplyvnené mesangiálnymi bunkami – svojou kontraktilitou majú schopnosť uzatvárať kapiláry a tým znižovať efektivitu filtračnej plochy (konstrikcia – angiotenzín II, vazopresín, noradrenalín, relaxácia – dopamín, cAMP),
 • permeabilita kapilár – je asi 50× vyššia než v kostrovom svale,
  • neutrálne látky do 4 nm filtrovateľné voľne, do 8 nm klesá k nule,
  • závisí na náboji – sialoproteíny v stene kapiláry sú záporne nabité − anióny sú odpudzované a nefiltrujú sa toľko (albumín), katióny sa filtrujú lepšie než neutrálne látky,
 • gradienty hydrostatických a onkotických tlakov cez kapilárnu stenu,
  • tlak v glomerulárnych kapilárach je je všeobecne vyšší než v iných kapilárach, pretože aa. afferentes sú priame rovné vetvy aa. interlobulares a aa. efferentes sú vysokoodporové cievy,
  • časť glomerulárnych kapilár neprispieva k tvorbe filtrátu, pretože pri filtrácii stúpa tlak onkotických bielkovín plazmy.

Zmeny glomerulárnej filtrácie[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Mesangiálne bunky obličkového glomerulu
 • Zmena hydrostatického tlaku v glomerulárnych kapilárach,
 • konstrikcia vas afferens alebo vas efferens,
 • zmeny permeability kapilár,
 • fyziologicky klesá počas spánku (o 30 %), pri telesnej námahe, vertikálnej polohe, pri bolesti,
 • stúpa v tehotenstve (obsahom soli v potrave).

Filtračná frakcia[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • Aký podiel z pretečenej krvnej plazmy predstavuje množstvo glomerulárneho filtrátu – koľko krvnej plazmy sa objaví ako glomerulárny filtrát,
 • normálna hodnota je asi 0,25–25 % plazmy pretečenej glomerulami je filtrovaných do tubulov.


Odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Súvisiace články[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Použitá literatura[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • GANONG, William F. Přehled lékařské fyziologie : Dvacáté vydání. 20. vydání. Praha : Galén, 2005. 890 s. ISBN 80-7262-311-7.
 • TROJAN, Stanislav, et al. Lékařská fyziologie. 4., přeprac. a uprav vydání. Praha : Grada Publishing, a.s, 2003. 772 s. ISBN 80-247-0512-5.