Návykové látky

Z WikiSkript

Návykové látky[upravit | editovat zdroj]

Návykové látky dělíme podle jejich působení na CNS do dvou hlavních skupin:

 1. látky působící excitaci CNS – halucinogenní a psychostimulační účinek (mydriasa);
 2. látky působící depresi CNS – návyková narkotika (miosa).

Halucinogenní látky a psychostimulancia[upravit | editovat zdroj]

 • Kanabinoidy (marihuana, hašiš);
 • amfetamin a jeho deriváty (Psychoton – amfetamin, Pervitin – metamfetamin, Extáze – MDMA), efedrin, kofein;
 • kokain;
 • LSD;
 • psilocybin (lysohlávka), anticholinergní alkaloidy (Amanita muscaria, durman).

Návyková narkotika[upravit | editovat zdroj]

 • Opiáty a opioidy (morfin, heroin, kodein, fentanyl, methadon, tramadol).

Psychostimulancia[upravit | editovat zdroj]

 • Psychostimulancia jsou látky se sympatomimetickým účinkem. Způsobují stimulaci CNS, periferní uvolňování katecholaminů, stimulaci lipolýzy, tvorbu tepla, inhibici reuptaku katecholaminů nebo inhibici MAO, na čemž je založen účinek některých antidepresiv. Psychostimulancia jsou užívaná léčebně při narkolepsii a poruchách pozornosti u dětí, jako anorektika a nezákonně připravované stimulující látky (pervitin, extase).
Účinky
Molekulární struktura amfetaminu
 • euforie;
 • zvýšená aktivita;
 • sebedůvěra a odvaha;
 • odstranění zábran;
 • snížená potřeba spánku;
 • utlumený pocit hladu.
Projevy intoxikace
Kokain v práškové formě (jako sůl)
 • sympatomimetické příznaky (pocení, třes, tachykardie, mydriasa, hypertenze, zimnice…);
 • křeče a svalová hyperaktivita – rhabdomyolysa s renálním selháním, maligní hyperthermie;
 • centrální obrna dýchání a edém plic;
 • akutní ischemie myokardu až AIM.
Diagnostika
 • amfetaminy v moči;
 • kreatinin, CK, myoglobin v krvi a moči.
Léčba intoxikace
 • nevyvolávat zvracení (riziko křečí a dysrytmií), při p.o. příjmu aktivní uhlí;
 • symptomatická léčba β-blokátory, diazepam, tiaprid nebo haloperidol;
 • zevní chlazení, při neúspěchu dantrolen;
 • při potřebě UPV.

Kokain[upravit | editovat zdroj]

Kokain je psychostimulans s výrazným psychostimulačním účinkem (euforie, pocit energie, výkonnosti). Aplikuje se hlavně šňupáním, kouřením nebo i.v., není tolik rozšířený (je drahý), jeho účinek je podobný účinku amfetaminů, ale působí silnou psychickou závislost bez fyzické závislosti (po vysazení není abstinenční syndrom), má kratší poločas a tedy i kratší účinek než amfetaminy.

Intoxikace
Léčba intoxikace
 • symptomatická (diazepam, midazolam, nitráty, nifedipin);
 • u p.o. podání aktivní uhlí, jiné eliminační metody nemají význam.

Opiáty[upravit | editovat zdroj]

Opiáty působí na opioidní receptory v CNS, mají tyto účinky:

 • analgetické až narkotické;
 • antitusické (útlum centra pro kašel);
 • inhibice dechového centra;
 • hypotermie, hypotenze, bradykardie;
 • mióza;
 • zvýšení tonu hladké svaloviny (zácpa, spazmy GIT, retence moče).
Tramadol
Fentanyl
Morfin

Základní agonista, podává se pro analgetické účinky i.m. (nástup účinku do 15 min, trvá 4 hod.) i p.o.

Pethidin (Dolsin)

Nižší analgetické účinky než morfin, kratší účinek, ale nepůsobí takovou depresi dýchacího centra a nepůsobí spasticky (lze podat u kolik).

Fentanyl

Silné analgetické účinky, použití při neuroleptanalgesii.

Kodein

Centrální antitusikum, v 10 % se mění na morfin (i účinek analgetický).

Tramadol (Tramal)

Slabší analgetický učinek, působí závislost, je inhibitor zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu (SNRI (riziko serotoninového syndromu při předávkování)) a působí prostřednictvím vazby na μ-opioidní receptor na neuronu.[1] V játrech je metabolizován na desmetramadol, opioid se silnější vazbou na μ-opioidní receptor.

Metadon

Účinky silnější a delší než u morfinu (včetně útlumu dechového centra), syndrom z vysazení však není tak bouřlivý jako u morfinu. Používá se při jeho vysazování (metadonová substituce).

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Opioidní analgetika.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Zdroj[upravit | editovat zdroj]