Sexuálně přenosné infekce

From WikiSkripta

Sexuálně přenosné nemoci (STD – Sexual transmitted diseases) zahrnují infekční onemocnění, jejichž šíření je úzce vázáno na pohlavní styk a další sexuální praktiky. Přenáší se sekrety sliznic, krví, slinami či spermatem. Postihují především pohlavní ústrojí, případně močový trakt nebo ostatní orgány. Mezi nejčastější STD patří: syfilis, kapavka, chlamydiová infekce (lymphogranuloma venereum), trichomoniáza, infekce HPV, genitální herpes (HSV), infekce HIV a virová hepatitida typu B.

V posledních letech je zaznamenán celosvětový nárůst incidence tohoto onemocnění (každoročně cca 375 mil. nově infikovaných).

V ČR byl hlášen rapidní nárůst hlášených STD, především syfilis a kapavky. Mezi lety 2019 a 2020 vrostl počet případů syfilis z 610 na 870.


Povinnému hlášení podléhá: syfilis, kapavka, lymfogranuloma venereum a HIV/AIDS.[1]

Sexuálně přenosné infekce a jejich původci
Onemocnění Původce
Bakteriální Gonorrhea – kapavka Neisseria gonorrhoeae
Syfilis – lues Treponema pallidum
Ulcus molle – Chancroid Haemophilus ducreyi
Granuloma inguinale – donovanóza Calymmatobacterium granulomatis
Chlamydie Chlamydia trachomatis
Mykoplazma Mycoplazma hominis, M. genitalium
Ureaplasma Ureaplasma urealyticum
Virové HIV/AIDS Human Immunodeficiency Virus
Virová hepatitida B Virus hepatitidy B
Herpes genitalis Herpes simplex virus 1, 2
Condylomata accuminata Lidský papillomavirus
Molluscum contagiosum Molluscum contagiosum virus MCV
Kvasinkové Kandidové infekce Candida albicans
Parazitární Pediculosis pubis Pthirus pubis
Svrab – scabies Sarcoptes scabiei
Protozoární Trichomonádová vulvovaginitida Trichomonas vaginalis
Chlamydia trachomatis
Chlamydia trachomatis
Častá infekce u žen, která postihuje i děložní čípek. Klinicky se projevuje mukopurulentním výtokem, ale většina nakažených symptomatická. U žen se obvykle setkáme s vaginitidou (nepříjemné svědění genitálu s výtokem) a cervicitidou, dále se může vyskytnout salphingitida, endometritida nebo postižení pánevních orgánů . U mužů bývá typickým projevem uretritida (vylučování sekretu), ale může se vyskytnout i konjunktivitida, proktitida, epididymitida a prostatitida. U obou pohlaví se může projevit jako lymphogranuloma venerum (v ČR vzácně).
Kapavka
Trichomoniáza
Kapavka vyskytuje jak u žen, tak u mužů. Kromě hnisavého zánětu močové trubice se projevuje jako cervicitida a salphingitida a podle způsobu pohlavního styku jako proktitida, faryngitida a konjunktivitida.
Neléčená může způsobit až zánět kloubů, endokarditidu či hnisavé infekce dna pánevního. Rovněž může být příčinou septického potratu.
Trichomoniáza
Rovněž se vyskytuje u žen i mužů. U žen se projevuje charakteristickým zpěněným zapáchajícím výtokem.
Kvasinkové infekce
U kvasinkových infekcí dochází k tzv. "pingpongovému" přenosu z partnerů, což znamená, že je nutné přeléčit i sexuálního partnera/y.
Mycoplasma hominis
Bakterie, která často kolonizuje urogenitální trakt. Způsobuje uretritidu, prostatitidu, endometritidu nebo novorozenecké pneumonie.
HPV (human papillomavirus)
Soubor mnoha sérotypů viru, které způsobují rozmanitý klinický obraz. Pohlavně přenosné typy bývají rizikovými faktory pro vznik cervikálního, laryngeálního nebo kolorektálního karcinomu. Klinicky se projevují jako papilomy, verruca vulgaris, hyperplazie sliznic, případně jako condylomata accuminatum v oblasti vulvy a anu.
V primární prevenci používáme vakcinaci (Cervarix – proti 2 sérotypům, hrazeno pojišťovnou pro dívky i chlapce mezi 13-14 lety; Gardasil 9 – proti 9 sérotypům)
Herpes genitalis (HSV)
Po nákaze touto infekcí dochází k povrchovému postižení penisu nebo labií.
Bakteriální vaginóza
Typický fluor s "rybím zápachem". Vyskytuje se především u žen, u mužů způsobuje maximálně bolest v uretře.
Syfilis (Lues, Přijíce)
Chronické, systémové onemocnění s charakteristickým průběhem střídání příznakového a bezpříznakového období.
Moluscum contagiosum
Jsou proliferativní infekce na genitálu či v jeho okolí.

Vybraná sexuálně přenosná onemocnění a principy terapie[edit | edit source]

Onemocnění Původce Příklad léčby
Gonorrhoea Neisseria gonorrhoeae Cefriaxon, azitromycin
Uretritida Chlamydia trachomatis Tetracyklin
Ureaplasma urealyticum Fluorochinolon
Vaginitida Candida albicans Flukonazol
Trichomonas vaginalis Metronidazol
Vaginóza Gardnerella vaginalis Metronidazol
Syfilis Treponema pallidum Penicilin
Ulcus molle Haemophilus ducreyi Ceftriaxon, azitromycin
Granuloma inguinale Calymmatobacterium granulomatis Tetracyklin, erytromycin
Zánětlivé onemocnění dna pánevního Chlamydia trachomatis Tetracyklin, erytromycin
Herpes genitalis Herpes virus hominis Aciklovir
Condyloma accuminatum Papillomavirus Lokální léčba
AIDS HIV Zidovudin, nevirapin


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  1. KUBICOVÁ, M. Pohlavně přenosné nemoci u dospívajících. Pediatrie pro praxi. 2015, roč. 16, vol. 6, s. 404-409, 
  • SCHINDLER, Jiří. Mikrobiologie pro studenty zdravotnických oborů. 1. vydání. Praha : Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3170-4.