Sexuálně přenosné infekce

Z WikiSkript


Sexuálně přenosné infekce (STI) nebo také sexuálně přenosné nemoci (STD) jsou onemocnění přenášená pohlavním stykem. Jejich šíření je úzce vázáno na sexuální zvyklosti a chování. Tato onemocnění se přenáší sekrety sliznic, krví, slinami či spermatem. V posledních letech je zmapován velký příbytek tohoto typu onemocnění na celém světě. Každoročně se objeví cca 500 mil. nových případů. Nejzávažnější průběh, šíření a následky mají v tzv. třetím světě. Postihují především pohlavní ústrojí, případně močový trakt nebo ostatní orgány.

Mezi klasické pohlavní nemoci, které se přenáší prakticky pouze pohlavním stykem patří syfilis, kapavka, ulcus molle, lymphogranuloma venereum (v ČR ojediněle) a granuloma inguinale (v ČR se nevyskytuje). Tyto nemoci podléhají povinnému hlášení. Přehled klasických i dalších pohlavně přenosných chorob je v tabulce. Hlášení podléhá také HIV/AIDS, hepatitis B, svrab a pediculosis.[1]

Sexuálně přenosné infekce a jejich původci
Onemocnění Původce
Bakteriální Gonorrhea – kapavka Neisseria gonorrhoeae
Syfilis – lues Treponema pallidum
Ulcus molle – Chancroid Haemophilus ducreyi
Granuloma inguinale – donovanóza Calymmatobacterium granulomatis
Chlamydie Chlamydia trachomatis
Mykoplazma Mycoplazma hominis, M. genitalium
Ureaplasma Ureaplasma urealyticum
Virové HIV/AIDS Human Immunodeficiency Virus
Virová hepatitida B Virus hepatitidy B
Herpes genitalis Herpes simplex virus 1, 2
Condylomata accuminata Lidský papillomavirus
Molluscum contagiosum Molluscum contagiosum virus MCV
Kvasinkové Kandidové infekce Candida albicans
Parazitární Pediculosis pubis Pthirus pubis
Svrab – scabies Sarcoptes scabiei
Protozoární Trichomonádová vulvovaginitida Trichomonas vaginalis
Chlamydia trachomatis
Chlamydia trachomatis

Častá infekce u žen, která postihuje i děložní čípek. Projevuje se mukopurulentním výtokem. Chlamydia trachomatis je většinou asymptomatická jak u žen, tak u mužů. U žen se projevuje jako cervicitida i postižením pánevních orgánů a u mužů jako uretritida nebo konjunktivitida, proktitida, dále může způsobit i epididymitidy, prostatitidy, salphingitidy, cervicitidy, endometritidy nebo lymphogranuloma venerum.

  • Uretritida se vyskytuje především u mužů. Projevuje se vylučováním sekretu.
  • Vaginitida – ženské onemocnění projevující se nepříjemným svěděním genitálu a výtokem.
Kapavka, trichomoniáza
Trichomoniáza

Kapavka i trichomoniáza se vyskytuje jak u žen, tak u mužů. Kromě hnisavého zánětu močové trubice se projevuje jako cervicitida a salphingitida a podle způsobu pohlavního styku i jako proktitida nebo faryngitida a konjunktivitida. Neléčená se může vyvinout v zánět kloubů, endokarditidu či hnisavé infekce dna pánevního. Rovněž může být příčinou septického potratu. Trichomoniáza se projevuje jako pěnivý fluor u žen.

Kvasinkové infekce

U kvasinkových infekcí dochází k tzv. "pingpongovému" přenosu z partnerů, což znamená, že je nutné přeléčit i sexuálního partnera/y.

Mycoplasma Hominis

Vysoké procento kolonizace urogenitálního traktu. Způsobuje uretritidu, prostatitidu, endometritidu nebo novorozenecké pneumonie.

HPV

HPV neboli Human papillomavirus způsobuje condylomata na sliznicích, cervikální neoplázie či kolorektální karcinom. Existuje proti němu vakcinace (Gardasil 9, Silgard, Cervarix).

Herpes genitalis

Po nákaze touto infekcí dochází k povrchovému postižení penisu nebo labií.

Bakteriální vaginóza

Typický fluor s "rybím zápachem". Vyskytuje se především u žen, u mužů způsobuje maximálně bolest v uretře.

Syfilis (Lues, Přijíce)

Chronické, systémové onemocnění s charakteristickým průběhem střídání příznakového a bezpříznakového období.

Condyloma accuminatum, moluscum contagiosum

Jsou proliferativní infekce na genitálu či v jeho okolí.

AIDS, virová hepatitida B, infekce cytomegalovirem

Extragenitální infekce, kdy je virus přítomen ve spermatu.

Sexuálně přenosné infekce podléhající povinnému hlášení[upravit | editovat zdroj]

Syfilis, kapavka, lymphogranuloma venerum a HIV.

Vybraná sexuálně přenosná onemocnění a principy terapie[upravit | editovat zdroj]

Onemocnění Původce Příklad léčby
Gonorrhoea Neisseria gonorrhoeae Cefriaxon, azitromycin
Uretritida Chlamydia trachomatis Tetracyklin
Ureaplasma urealyticum Fluorochinolon
Vaginitida Candida albicans Flukonazol
Trichomonas vaginalis Metronidazol
Vaginóza Gardnerella vaginalis Metronidazol
Syfilis Treponema pallidum Penicilin
Ulcus molle Haemophilus ducreyi Ceftriaxon, azitromycin
Granuloma inguinale Calymmatobacterium granulomatis Tetracyklin, erytromycin
Zánětlivé onemocnění dna pánevního Chlamydia trachomatis Tetracyklin, erytromycin
Herpes genitalis Herpes virus hominis Aciklovir
Condyloma accuminatum Papillomavirus Lokální léčba
AIDS HIV Zidovudin, nevirapin


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  1. KUBICOVÁ, M. Pohlavně přenosné nemoci u dospívajících. Pediatrie pro praxi. 2015, roč. 16, vol. 6, s. 404-409, 
  • SCHINDLER, Jiří. Mikrobiologie pro studenty zdravotnických oborů. 1. vydání. Praha : Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3170-4.