Chancroid

From WikiSkripta

Měkký vřed
Chancroid
Ulcus molle
Chancroid v oblasti genitálu
Chancroid v oblasti genitálu
Původce gramnegativní bakterie Haemophilus ducreyi
Přenos pohlavním stykem
Inkubační doba 3–7 dní
Klinický obraz pustula a měkký vřed, který je velmi bolestivý, 1 mm–2 cm veliký, má navalité a podminované okraje
Diagnostika klinický obraz
Léčba léčba antibiotiky
Klasifikace a odkazy
MKN A57
MeSH ID D002602
MedlinePlus 000635
Medscape 214737

Chancroid (ulcus molle, měkký vřed) je onemocnění patřící k pohlavně přenosným chorobám. Postihuje anogenitální oblast. V Evropě se prakticky nevyskytuje, je však nejčastější vředovou chorobou genitálu v Africe.

Etiologie

Původcem onemocnění je Haemophilus ducreyi (G− tyč, částečně anaerobní).

Klinický obraz

Inkubační doba je 3–7 dní[1], pak se objevuje papulka s erytematózním lemem. Rychle progreduje v pustulu a měkký vřed, který je velmi bolestivý, 1 mm–2 cm veliký[1], má navalité a podminované okraje. Může být jak solitární, tak mnohočetný. Do dvou týdnů vzniká bolestivá spádová lymfadenitida (bubo) s erytémem na povrchu. Může perforovat, pak vznikají píštěle s hemoragickým exsudátem.

Ulcus mixtum

Ulcus mixtum znamená současný výskyt ulcus molle (chancroid, měkký vřed) a Treponema pallidum, kde se objevuje přechod v syfilitickou symptomatologii.


Histopatologický obraz

Diagnóza se provádí kultivací na krevním agaru a mikroskopicky jsou viditelné řetízky mikroorganismů na vzorku odebraném ze spodiny vředu.

Diferenciální diagnóza

Vřed je třeba odlišit od tvrdého nebolestivého vředu při syfilis. Dále je třeba odlišit Herpes simplex, aj.

Terapie

Léčba antibiotiky (azitromycin, erytromycin, cefriaxon, ciprofloxacin).

Průběh a prognóza

Pokud choroba není léčena, ulcerace progreduje, může krvácet nebo nekrotizovat. Vznikají anogenitální deformace.


Odkazy

Související články

Použitá literatura

  • ŠTORK, Jiří, et al. Dermatovenerologie. 1. vydání. Praha : Galén, Karolinum, 2008. 502 s. ISBN 978-80-7262-371-6.

Reference

  1. a b ŠTORK, Jiří, et al. Dermatovenerologie. 1. vydání. Praha : Galén, 2008. 502 s. s. 443. ISBN 978-80-7262-371-6.