Mikrobiální obraz poševní

From WikiSkripta

Mikrobiální obraz poševní (MOP) je jeden ze způsobů určování řady sexuálně přenosných nemocí. Odběr sekretu se provádí sterilním vatovým tamponem za pomoci poševních zrcadel ze sliznice pochvy a z děložního čípku. Materiál se přenese na dvě podložní sklíčka a barví se podle:

 1. Grama – diagnostika bakterií a kvasinek;
 2. Giemsy – diagnostika přítomnosti trichomonád.
MOP Zhodnocení Výtok Mikroskopický obraz Poznámka
MOP I MOP zdravé ženy Bez výtoku

Lze prokázat jen u části klinicky zcela zdravých žen

MOP II Mikrobiální výtok nehnisavý, bakteriální vaginóza Mléčně zkalený, někdy nažloutlý; různě hustá i vazká konzistence
 • Žádné nebo minimální množství leukocytů
 • Množství bakterií (nejčastěji Gardnerella vaginalis)
 • Laktobacily úplně chybějí nebo jen sporadicky

Přítomnost tzv. „clue cells“ (klíčové buňky) – epiteliální buňky poševní sliznice, na něž je adherováno množství různých bakterií

MOP III Bakteriální výtok hnisavý Hustý bělavý až žlutavý výtok
 • Velké množství polymorfonukleárů
 • Velké množství různých bakterií
 • Laktobacily obvykle chybí
 • Epitelií relativně málo

Odpovědny většinou pyogenní bakterie – koliformní tyčinky, streptokoky, stafylokoky, enterokoky…

MOP IV Akutní nebo chronická gonorrhoea Hustý žlutobílý až žlutozelenavý výtok
 • Akutní stadium – téměř výhradně leukocyty s intra- i extraleukocytárně lokalizovanými G-diplokoky, které vypadají jako kávové zrno
 • Chronické stadium – i příměs jiných bakterií a malého množství epitelií, není tak výrazná převaha leukocytů jako u akutní fáze

Hodnocení nálezu je obtížné, konečná diagnóza se opírá o opakované kultivační nebo PCR vyšetření.

MOP V Trichomonóza (Trichomonas vaginalis) Řídký, bílý, často zpěněný
 • Trichomonas vaginalis
 • Epitelie, leukocyty
 • I laktobacily a směs různých bakterií

Barveno podle Giemsy – často dochází k rozpadu buněk Trichomonád, lze pozorovat jen fialově červená jádra (obvykle v jednom místě zahrocená) obklopená zbytky namodralé cytoplazmy

MOP VI Vaginální kandidózy Různě hustý bělavý výtok
 • Kvasinky (saprofytická i parazitická fáze)
 • Leukocyty mohou a nemusejí být
 • Laktobacily a další bakterie

Přemnožení na základě hormonálních výkyvů, při oslabení imunity (AIDS), léčbě antibiotiky, diabetes atd.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

 • ONDROVČÍK, Petr a Miroslav VOTAVA. Vybrané kapitoly z klinické mikrobiologie. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita v Brně, 1998. 90 s. ISBN 80-210-1805-4.