SARS

Z WikiSkript


Heslo


Coronavirus – původce SARS

SARS – syndróm akútneho respiračného zlyhania je tiež ochorenie spôsobené coronavírusom. Pôvodca SARS je však úplne odlišný od známych ľudských coronavírusov. Preto sa predpokladá, že sa k človeku dostal zo svojho zvieracieho hostiteľa – cibetky. (Vírus izolovaný zo zdravej cibetky bol takmer zhodný s pôvodcom SARS.) Ochorenie sa vyskytovalo hlavne v Číne, v Hongkongu a na Taiwane. Teda v oblastiach, kde sa mäso z cibetiek považuje za lahôdku. Vírus sa ľahko prenášal aj na ošetrujúci personál a leteckou dopravou sa rozšíril i do ďalších zemí – napr. Kanada. Účinná terapia zatiaľ nie je známa.


Odkazy

Související články

Externí odkazy

Zdroj

  • VOTAVA, Miroslav, et al. Lékařská mikrobiologie speciální. 1. vydání. Brno : Neptun, 2003. ISBN 80-902896-6-5.