Nenádorové lymfadenopatie

From WikiSkripta

Lymfadenopatie jsou velmi častým nálezem, jejichž projevem je zvětšení uzlin. Zvětšené uzliny mohou ukazovat jak na zcela benigní tak i na maligní onemocnění. Nejčastější příčinou zvětšení uzlin jsou infekční choroby. Původcem jsou – bakterie, viry, paraziti nebo mykózy. Dle lokalizace a počtu zvětšených uzlin se dělí do dvou skupin.

Generalizované lymfadenopatie[edit | edit source]

Je definována jako zvětšení uzlin ve dvou a více oblastech, vznikají při celkových infekcích. Generalizované lymfadenopatie vznikají nejčastěji při onemocněních:

Lokalizované lymfadenopatie[edit | edit source]

Bakteriální

Virové

Parazitární


Odkazy[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]