Aspergilom

Z WikiSkript


Aspergilomy tvořící se v kavernomoch jako komplikace tuberkolozy.

Je najčastejšou formou aspergilózy. Je tvorený konglomerátom hýf, hlienu, fibrínu a buniek zápalu v pre-existujúcej dutine v pľúcach.

Klinický obraz[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Konglomerát sa môže vrámci dutiny pohybovať, ale zvyčajne nepreniká do okolitého parenchýmu ani ciev. Lézie ostávajú obyčajne stále, niekedy sa môžu zmenšiť alebo spontánne vymiznúť, zriedkavo sa môžu aj zväčšiť. V určitých prípadoch môžu spôsobiť silné krvácanie poškodením bronchiálnych ciev, alebo ciev obklopujúcich dutiny. Predisponujúce faktory pre vznik aspergilomu môžu byť už predtým vzniknuté patologické dutiny ako napr. stavy po tuberkulóze, sarkoidóze, bronchiektázie, bronchiálnych cystách, ankylozujúcej spondylitíde či pľúcnych infekciach. [1]

Symptomatika[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

U väčšiny pacientov sa vyvinie hemoptýza, ktorá môže byť mierna, ale aj život ohrozujúca. Ďalšími príznakmi sú kašeľ, dyspnoe a horúčka.

Diagnostika[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Diagnóza je založená na RTG alebo CT hrudníka, ktorý znázorní miesto lézie na pľúcach. Kultivácia zo sputa je pozitívna iba v 50 % prípadov, ale IgG protilátky proti A. fumigatus sú prítomné vo väčšine prípadov.

Liečba[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Liečba je zahájená, až keď je pacient symptomatický, najmä po rozvoji hemoptýzy. Liekmi voľby je itrakonazolStátní úřad pro kontrolu léčiv: itrakonazol. Chirurgická resekcia aspergilomu je zvyčajne indikovaná pri opakujúcej sa hemoptýze. Embolizácia bronchiálnej artérie je odporúčaná u pacientov so život ohrozujúcou hemoptýzou.[2]


Odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Související články[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Externí odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Reference[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

  1. SOUBANI, Ayman O a Pranatharthi H CHANDRASEKAR. The clinical spectrum of pulmonary aspergillosis. Chest [online]. 2002, vol. 121, no. 6, s. 1988-99, dostupné také z <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12065367>. ISSN 0012-3692. 
  2. JUDSON, M A a D A STEVENS. The treatment of pulmonary aspergilloma. Curr Opin Investig Drugs [online]. 2001, vol. 2, no. 10, s. 1375-7, dostupné také z <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11890350>. ISSN 1472-4472. 

Použitá literatura[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

  • KOUSHA, M, R TADI a A.O SOUBANI. Pulmonary aspergillosis: a clinical review. European Respiratory review [online]. 2011, roč. 2011, vol. 20, no. 121, s. 156-162, dostupné také z <www.ersjournals.com>. ISSN 1600-0617. DOI: 10.1183/09059180.00001011.
  • WILLEY, Joanne M, Linda M SHERWOOD a Christopher J WOOLVERTON, et al. Prescott,Harley, and Klein’s Microbiology. 7. vydání. New York : McGraw-Hill Hogher Education, 2008. 0 s. ISBN 978–0–07–299291–5.
  • SCHAECHTER, Moselio a Joshua LEDERBERG. The desk encyclopedia of microbiology. - vydání. Amsterdam : Elsevier, 2004. ISBN 0-12-621361-5.