Portál:Otázky z infekčního lékařství (3. LF UK, VL)

Z WikiSkript

Stáhněte si vypracované zkouškové otázky z infekčního lékařství!
Stáhnout PDFStáhnout PDF
Nápověda:KnihyPoslední změny
Některé názvy otázek mohou být z technických důvodů pozměněny.

Vypracované otázky z infekčního lékařství

3. lékařská fakulta UK, obor Všeobecné lékařství

Obsah
OKRUH A (obecná infektologie + problémové okruhy
 1. Sepse: definice, patofyziologie, diagnostika
 2. Akutní hořečnaté (tonzilo)faryngitidy, syndrom povlakové angíny
 3. Akutní stenozující laryngitida a epiglotitida
 4. Pneumonie komunitní
 5. Pneumonie nozokomiální
 6. Hnisavé záněty mozkových blan
 7. Průjmová onemocnění
 8. Klinický obraz a léčba dehydratací u průjmových onemocnění
 9. Syndrom mezenteriální lymfadenitidy (dif. diagnostika proti NPB)
 10. Kojenecké průjmy
 11. Dif. diagnostika exantémových infekcí
 12. Katétrové infekce
 13. Přehled infekčních onemocnění CNS + dif. dg
 14. Dif. dg infekčních paretických onemocnění
 15. Přehled infekčních onemocnění jater + dif. dg
 16. Dif. dg průjmových onemocnění v tropech a subtropech
 17. Dif. dg uzlinového syndromu
 18. Dif. dg horečnatých importovaných nákaz
 19. Infekční endokarditida
 20. Dif. dg nejasných horečnatých stavů
 21. Infekce močových cest
 22. Přirozená anaerobní a aerobní flóra, její účast v patogenezi infekčních komplikací
 23. Vrozené a perinatální infekce
 24. Biologické zbraně (Obecné principy použití, konkrétně: antrax, variola, mor, botulismus)
 25. Syndrom toxického šoku (menstruální a nemenstruální forma)
  OKRUH B (terapie infekčních nemocí)
 26. Kortikosteroidy u infekčních nemocí
 27. Penicilin G a přípravky od něj odvozené, oxacilin (Typy přípravků, antibakteriální spektrum, indikace, dávky + způsob aplikace, nežádoucí účinky)
 28. Ampicilin a přípravky od něj odvozené, inhibitory ß-laktamáz (Typy přípravků, antibakteriální spektrum, indikace, způsob aplikace, nežádoucí účinky)
 29. Cefalosporiny (Typy přípravků, antibakteriální spektrum, indikace, způsob aplikace, nežádoucí účinky)
 30. Linkosamidy (Typy přípravků, antibakteriální spektrum, indikace, způsob aplikace, nežádoucí účinky)
 31. Makrolidy (Typy přípravků, antibakteriální spektrum, indikace, způsob aplikace, nežádoucí účinky)
 32. Tetracykliny a chloramfenikol (Typy přípravků, antibakteriální spektrum, indikace, způsob aplikace, nežádoucí účinky)
 33. Metronidazol, kotrimoxazol, kolistin (Antibakteriální spektrum, indikace, způsob aplikace, nežádoucí účinky)
 34. Chinolony (Typy přípravků, antibakteriální spektrum, indikace, způsob aplikace, nežádoucí účinky)
 35. Aminoglykosidy (Typy přípravků, antibakteriální spektrum, indikace, způsob aplikace, nežádoucí účinky, farmakokinetika)
 36. Aplikace antibiotik ve zvláštních situacích (Novorozenci, gravidita, pozdní věk, pacienti se závažným základním onemocněním)
 37. ATB léčba grampozitivních infekcí
 38. ATB léčba gramnegativních infekcí
 39. ATB léčba anaerobních infekcí
 40. ATB léčba nozokomiálních infekcí vyvolaných resistentní bakteriální florou (oxacilinrezistentní stafylokoky, pseudomonády apod.)
 41. Antimykotická chemoterapie
 42. Chemoterapie virových nákaz, přípravky, indikace
 43. Postantibiotická enterokolitida (Etiologie, klinický obraz, diagnostika, léčení)
 44. Indikace pro terapeutické a profylaktické podání specifických antisér
 45. Hlavní zásady léčby sepse|Komplexní terapie sepse
  OKRUH C (jednotlivé infekční choroby)
 46. Infekce vyvolané virem herpes simplex HSV-1 a HSV-2 (Klinické formy, klinický obraz, dg + dif. diagnostika, terapie)
 47. Varicella + herpes zoster (Klinický obraz, dg + dif. diagnostika, terapie, komplikace)
 48. Infekce způsobené EBV (Klinický obraz, dg + dif. diagnostika, terapie)
 49. Infekce způsobené CMV (Klinický obraz, dg + dif. diagnostika, terapie)
 50. Onemocnění vyvolaná ECHO + Coxsackie viry (Klinický obraz, dg + dif. diagnostika, terapie)
 51. Onemocnění vyvolaná respiračními viry (Etiologie, klinický obraz, komplikace, diagnostika, terapie)
 52. Parotitis epidemica (Etiologie, klinický obraz, komplikace, dg + dif. diagnostika, terapie)
 53. Morbilli, rubeolla, pátá a šestá nemoc (Etiologie, klinický obraz, komplikace, dg + dif. diagnostika, terapie)
 54. Lyssa (Etiologie, klinický obraz, dg, profylaxe)
 55. Středoevropská klíšťová meningoencefalitida (Etiologie, klinický obraz, dg + dif. diagnostika, terapie)
 56. Virová hepatitida - A + E (Etiologie, klinický obraz, dg, terapie, komplikace)
 57. Virová hepatitida - B, C, D (Etiologie, klinický obraz, dg, terapie, komplikace, následky)
 58. Spála + přehled infekcí vyvolaných beta-hemolytickými streptokoky sk. A (Klinický obraz, dg + dif. diagnostika, terapie, komplikace)
 59. Streptokokové a stafylokokové infekce kůže a pojivových tkání (Klinický obraz, dg + dif. diagnostika, terapie)
 60. Infekce vyvolané streptokoky B, enterokoky a viridujícími streptokoky (Klinické formy, diagnostika, terapie)
 61. Stafylokokové infekce (Klinické formy, diagnostika, terapie, nosičství)
 62. Plynatá sněť (Etiologie, klinický obraz, diagnostika, terapie)
 63. Tetanus (Etiologie, klinický obraz, dg + dif. diagnostika, terapie, profylaxe)
 64. Meningokokové infekce (Klinický obraz, diagnostika, terapie, profylaxe)
 65. Břišní tyfus, paratyfus A + B (Etiologie, klinický obraz, diagnostika, terapie, komplikace, bacilonosičství)
 66. Kolibacilární infekce: střevní + mimostřevní formy onemocnění
 67. Problematika tzv. gastroenteritických salmonelóz – střevní + mimostřevní onemocnění (Etiologie, klinický obraz, diagnostika, terapie
 68. Infekce vyvolané - Campylobacter jejuni a Yersinia enterocolitica (Klinický obraz, dg + dif. diagnostika, terapie)
 69. Shigelózy (Etiologie, klinický obraz, dg + dif. diagnostika, terapie)
 70. Cholera (Etiologie, klinický obraz, dg + dif. diagnostika, terapie)
 71. Enterotoxikóza stafylokoková, klostridiová (Etiologie, klinický obraz, dg + dif. diagnostika, terapie)
 72. Tularémie (Etiologie, klinické formy, dg + dif. diagnostika, terapie)
 73. Botulismus (Etiologie, klinický obraz, dg + dif. diagnostika, terapie)
 74. Legionářská nemoc (Etiologie, klinický obraz, dg + dif. diagnostika, terapie)
 75. Listerióza (Etiologie, klinický obraz, dg + dif. diagnostika, terapie)
 76. Leptospirózy – Weilova choroba, onemocnění způsobené L. grippotyphosa (Etiologie, klinický obraz, dg + dif. diagnostika, terapie)
 77. Lymská borelióza (Etiologie, klinický obraz, diagnostika, terapie)
 78. Mykózy – kandidóza, aspergilóza (Klinické formy, diagnostika, antimykotická chemoterapie)
 79. Amébóza – onemocnění způsobené Entamoeba histolytica (Klinický obraz, diagnostika, terapie, komplikace)
 80. Malárie (Etiologie, patogeneze, klinický obraz, diagnostika, terapie, prevence)
 81. Toxoplasmóza (Etiologie, klinický obraz vrozené + získané formy toxoplasmózy (včetně onemocnění u HIV infekce), diagnostika, terapie)
 82. Giardióza, enterobióza, askarióza (Etiologie, přenos infekce, klinický obraz, diagnostika, terapie)
 83. Tenióza (Etiologie, přenos infekce, klinický obraz, diagnostika, terapie)
 84. HIV infekce (Etiologie, patogeneze, klasifikace, klinický obraz, diagnostika, terapie)
 85. HIV infekce. Oportunní infekce. (Klinický obraz, diagnostika, terapie)
 86. Antrax (Etiologie, klinické formy, klinický obraz, diagnostika, terapie, prevence)