Záněty slzné žlázy a slzného vaku

From WikiSkripta

Zánět slzné žlázy (dacryoadenitis)[edit | edit source]

 • většinou jednostranný
 • vyskytuje se hlavně u dětí a mladých lidí
 • probíhá akutně nebo chronicky


Akutní zánět slzné žlázy[edit | edit source]

 • často bývá komplikací jiných onemocnění (mononukleóza, chřipka, tyfus, spála)
 • méně často je příčinou zánětu přestup infekce při conjunctivitidě
 • původcem jsou:
 1. viry (EBV, HZV, Influenzaviry)
 2. bakterie (Streptokoky)

Klinické příznaky[edit | edit source]

 • zduření zevní třetiny až poloviny horního víčka
 • velmi bolestivé
 • okraj víčka je esovitě zakřiven
 • slzení a chemóza (otok) spojivky, někdy zvětšené preaurikulární uzliny
 • diferenciální diagnóza: chalazion, hordeolum, tumor
 • při podezření na nádor neprovádíme v žádném případě biopsii, která by pacienta mohla poškodit výskytem metastáz či recidiv

Terapie[edit | edit source]

 • u virové dakryoadenitidy podáváme analgetika a studené obklady
 • u bakteriálního původu léčíme podáním ATB, případně incizí


Chronický zánět slzné žlázy[edit | edit source]

 • oboustranný
 • bývá často součástí systémových onemocnění (sarkoidóza)
 • bulbus je utlačován nasálně dolů → exoftalmus


Zánět slzného vaku[edit | edit source]

Akutní dakryocystitida[edit | edit source]

 • u malých dětí nebo lidí nad 40 let
 • důvodem je hlavně překážka v odtoku slz z důvodu zúžení či uzávěru slzovodu při:
 1. vrozené neprůchodnosti ductus nasolacrimalis
 2. kamínku či výchlipce v slzovodu
 3. po chirurgickém zákroku v dutině ústní či čelisti
 4. po traumatu
 • dochází k infekci hromadícího se sekretu nejčastěji bakteriemi Staphylococcus aureus, H. influenzae, Proteus vulgaris vzácně Candida albicans

Klinické příznaky[edit | edit source]

 • slzení (epifora)
 • bolest je přirovnávána k ledvinné kolice, šíří se do poloviny hlavy a zubů
 • slzení a sekrece ve vnitřním koutku
 • slzný vak je zarudlý a edematický, může obsahovat hlenohnisavý sekret

Komplikace: přestup infekce do orbity

Terapie[edit | edit source]

 • v první fázi onemocnění podáváme ATB, nepokoušíme se o sondáž (hrozilo by riziko rozšíření infekce)
 • později incize a drenáž
 • při přetrvávání řešíme problém chirurgicky pomocí dakryocystorinostomie

Chronická dakryocystitida[edit | edit source]

 • vzniká plíživě, střídají se období klidu a aktivity zánětu
 • projevuje se slzením, slzný vak může být zduřelý s hlenovitým obsahem

Terapie[edit | edit source]

 • antibiotika mohou jen zmírnit příznaky, nevedou ale k trvalému odstranění potíží
 • dakryocystorinostomie


Odkazy[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]

 • ROZSÍVAL, Pavel, et al. Oční lékařství. 1. vydání. Galén, Karolinum, 2006. 373 s. ISBN 80-7262-404-0.

Související články[edit | edit source]