Inkubační doba

From WikiSkripta

Heslo

Inkubační doba je časový úsek od proniknutí infekčního agens nebo toxinu do organizmu do projevení prvních klinických příznaků. Čas nutný k pomnožení agens. U různých původců je jinak dlouhá. Může se jednat o několik hodin, dnů, několik let (AIDS).

Odkazy

Použitá literatura

  • DOSTÁL, Václav, et al. Infektologie. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0749-2.