Pottova nemoc

From WikiSkripta

Pottova nemoc (malum Potti) je chronická epidurální tuberkulózní infekce se zánětem obratlů (spondylitis obratlových těl), obvykle v dolní hrudní páteři. Patří mezi nejčastější formu kostní tuberkulózy (mezi další patří například tuberkulózní artritida, která je obvykle monoartikulární).

  • Šíří se z disku na přední část obratlových těl (spondylodiscitis tuberculosa).
  • Při zborcení 2 sousedních obratlů se vytvoří blok či zatuhnutí a může dojít k míšní kompresi.
  • Až v polovině případů se vyskytne paralýza dolních končetin.
  • Magnetická rezonance někdy prokáže studený absces uložený paravertebrálně.
  • Nemoc tedy shrnují 3 základní příznaky: plegie, kyfóza a absces.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • SEIDL, Zdeněk a Jiří OBENBERGER. Neurologie pro studium i praxi. 1. vydání. Praha : Grada Publishing, 2004. 363 s. ISBN 80-247-0623-7.