Antibiotika (neonatologie)

From WikiSkripta

Počáteční klinické známky infekce u novorozence bývají nespecifické, nicméně zpoždění v zahájení léčby může mít závažné důsledky. Proto by při klinickém podezření na infekci měla být zahájena empirická antibiotická terapie ihned po odebrání vzorků na kultivaci. Délka léčby se odvíjí od klinické odpovědi, typu patogenu a lokalizace infekce. Často se podává kombinace antibiotik s cílem pokrýt širší spektrum patogenů, využít synergického efektu a předejít rozvoji rezistence.

V neonatologii se nejčastěji používají tyto skupiny antibiotik:

Empirická antibiotická terapie[edit | edit source]

Rozdělení bakterií podle barvení dle Grama a podle tvaru.

Časná novorozenecká sepse[edit | edit source]

 • rozvoj sepse v prvních 48 (72) hodinách života;
 • nejčastěji způsobená bakteriemi přenesenými od matky (Streptococcus agalactiae, Escherichia coli);
 • antibiotika 1. volby: penicilin + gentamicin, při podezření na Listeria monocytogenes ampicilin + gentamicin;
 • empirická antibiotická terapie by se měla vysadit po 36-48 hodinách, pokud je hemokultura negativní a novorozenec nemá klinické známky infekce.[1]

Pozdní novorozenecká sepse[edit | edit source]

 • rozvoj sepse po prvních 48 (72) hodinách života;
 • nejčastěji způsobená stafylokoky (CoNS, S. aureus) či enterobakteriemi;
 • antibiotika 1. volby: oxacilin + gentamicin;
 • při suspektní sepsi s negativní hemokulturou („klinická sepse“) se antibiotika podávají obvykle 5 dní;
 • při pozitivní hemokultuře se antibiotika podávají minimálně 10 dní; při léčbě St. aureus alespoň 14 dní - dle konzultace s mikrobiologem;
 • při pozitivní kultivaci z likvoru či klinických známkách meningitidy trvá léčba minimálně 21 dní;
 • léčba osteomyelitidy, endokarditidy či hlubokého abscesu trvá řádově týdny.[1]
Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Novorozenecká sepse.

Meningitida[edit | edit source]

 • antibiotika: cefotaxim + amoxicilin či penilin G ± gentamicin.[1]
Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Hnisavá meningitida (pediatrie).

Nekrotizující enterokolitida[edit | edit source]

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Nekrotizující enterokolitida.

Infekce močových cest[edit | edit source]

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Infekce močových cest.

Nejčastěji používaná antibiotika[edit | edit source]

Přehled betalaktamových antibiotik nejčastěji používaných v neonatologii[2]
Antibiotikum Intenzita a mechanismus účinku Spektrum účinku Nežádoucí účinky Poznámky
Penicilin G základní penicilin Gram-pozitivní koky (kromě St. aureus) včetně všech senzitivních druhů streptokoků (ne enterokoků), Gram-pozitivní bacily (Clostridium tetani, Corynebacterium diphtheriae), některé Gram-negativní organismy (Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae, Neisseria gonorrhoeae), enterobakterie jsou rezistentní, E. coli a další Gram-negativní organismy jsou rezistentní díky schopnosti produkovat beta-laktamázu špatná prostupnost hematoencefalickou bariérou;

chemický vzorec:
chemický vzorec Penicilinu G

Ampicilin semi-syntetický penicilináza-senzitivní penicilin (aminopenicilin) baktericidní; inhibuje syntézu buněčné stěny streptokoky, pneumokoky, enterokoky, penicilinázu-neprodukující stafylokoky, Listeria, meningokoky, některé druhy Haemophilus influenzae, Proteus mirabilis, Salmonella, Shigella, E. coli, Enterobacter, Klebsiella
Oxacilin semi-syntetický penicilináza-rezistentní penicilin; antistafylokokový penicilin baktericidní osteomyelitida, septikémie, endokarditida a infekce CNS způsobené senzitivními druhy stafylokoků produkujících penicilinázu
Flucloxacilin antistafylokokový penicilin
Piperacilin/tazobaktam (Tazocin) kombinace acylureidopenicilinu a inhibitoru beta-laktamázy (tazobaktam) sepse, nitrobřišní infekce, infekce kůže, dolních cest dýchacích a močových cest způsobené senzitivními beta-laktamázu produkujícími druhy St. aureus, H. influenzae, Bacteroides fragilis, Klebsiella, Pseudomonas, Proteus mirabilis, E. coli a Acinetobacter elevace sérové hladiny urey a kreatininu, intersticiální nefritida, renální selhání, leukopenie, trombocytopenie, neutropenie, pokles hemoglobinu/hematokritu, eosinofilie, elevace AST a ALT, hyperbilirubinemie, cholestatický ikterus, hypokalemie dobrá prostupnost do tkání a tělesných tekutin včetně plic, střevní sliznice, intersticiální tekutiny, žlučníku a žluči, špatná prostupnost do mozkomíšního moku bez přítomnosti meningitidy
Ampicilin/sulbaktam (Unasyn) kombinace aminopenicilinu a inhibitoru beta-laktamázy (sulbaktam) baktericidní organismy produkující beta-laktamázy – St. aureus, H. influenzae, E. coli, Klebsiella, Acinetobacter, Enterobacter a anaeroby
Amoxicilin/klavulanát (Augmentin) kombinace aminopenicilinu a inhibitoru beta-laktamázy (klavulanát)
Cefotaxim cefalosporin 3. generace
Ceftazidim cefalosporin 3. generace baktericidní Gram-negativní aerobní bakterie včetně Neisseria, H. influenzae, některé Enterobakterie, Pseudomonas synergický účinek s aminoglykosidy; dobrá prostupnost do mozkomíšního moku
Meropenem karbapenem pneumokoková a pseudomonádová meningitida, Klebsiella pneumoniae ESBL (extended-spectrum beta-lactamase), multirezistentní Gram-negativní organismy a Gram-pozitivní aerobní a anaerobní patogeny dobrá prostupnost do mozkomíšního moku a většiny tělesných tkání
Přehled nebetalaktamových antibiotik nejčastěji používaných v neonatologii[2]
Antibiotikum Intenzita a mechanismus účinku Spektrum účinku Nežádoucí účinky Poznámky
Gentamicin aminoglykosid baktericidní Gram-negativní aerobní bakterie včetně Pseudomonas, Proteus, Serratia
Metronidazol nitroimidazol meningitida, ventrikulitida a endokarditida způsobená Bacteroides fragilis a dalšími anaeroby rezistentními vůči penicilinu; závažné nitrobřišní infekce; kolitida způsobená Clostridium difficile
Vankomycin glykopeptid baktericidní (bakteriostatický vůči enterokokům) Gram-pozitivní koky a bacily včetně streptokoků, stafylokoků (včetně meticilin-rezistentní stafylokok, MRSA), klostridií, korynebakterií a Listeria monocytogenes ototoxicita, nefrotoxicita, tromboflebitida v místě podání, alergie (vyrážka, horečka)
Rifampicin rifamycin bakteriostatický mykobakterie, Neisseria meningitidis, Gram-pozitivní koky; eliminace meningokoků u symptomatických nosičů; profylaxe kontaktů pacientů s infekcí H. influenzae typu B; v kombinaci k léčbě aktivní tuberkulózy a stafylokokových infekcí nechutenství, zvracení, průjem, vyrážka, svědění, eosinofilie, leukopenie, trombocytopenie, hemolytická anémie, vzácně hepatitida, elevace sérové hladiny urey a kyseliny močové, červeno-oranžové zbarvení tělesných tekutin dobrá prostupnost hematoencefalickou bariérou a do tělesných tkání a tekutin, hepatální metabolismis, podléhá enterohepatálnímu oběhu; vždy by se měl užívat v kombinaci, protože při monoterapii se rychle rozvíjí rezistence

Bakteriální rezistence[edit | edit source]

Nežádoucí účinky antibiotik[edit | edit source]

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]

Reference[edit | edit source]

 1. a b c RENNIE, JM, et al. Textbook of Neonatology. 5. vydání. Churchill Livingstone Elsevier, 2012. s. 1025. ISBN 978-0-7020-3479-4.
 2. a b GOMELLA, TL, et al. Neonatology : Management, Procedures, On-Call Problems, Diseases, and Drugs. 7. vydání. Lange, 2013. s. 944-1001. ISBN 978-0-07-176801-6.