Diferenciální diagnóza a terapie paréz u infekčních chorob

Z WikiSkript
  • Někdy jde přímo o postižení motoriky (DMO, botulismus).
  • Jindy o změny citlivosti (polyradikuloneuritida).
  • Prognóza závisí na typu postižených struktur a typu změn :
  1. špatnou prognózu mají bulbární a ascendentní formy,
  2. trvalá poškození jsou při destrukci neuronů.

Odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Související články[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Zdroj[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Použitá literatura[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

  • HAVLÍK, Jiří, et al. Infektologie. 2. vydání. Praha : Avicenum, 1990. 393 s. s. 59. ISBN 80-201-0062-8.