Cysticerkóza

Z WikiSkript
Životní cyklus Taenie
Taenia solium scolex

Cysticerkóza je kosmopolitně rozšířené onemocnění, které je způsobeno larvami Tasemnice dlouhočlenné (Taenia solium). Toto onemocnění je charakteristické přítomností larev (cysticerků) v orgánech lidského těla jako je například mozek (neurocysticerkóza), játra, svaly a oči. Neurocysticerkóza je nejčastější parazitární onemocnění postihující centrální nervový systém. Člověk se zpravidla nakazí pozřením tepelně neupraveného masa, nebo důsledkem špatné hygieny. Nejvyšší výskyt této nemoci je v Jižní Americe, Africe a Indii.

MRI snímek neurocysticerkózy

Symptomy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Symptomy tohoto onemocnění jsou velmi různorodé. Záleží na lokalizaci larev v těle, jejich počtu, stádiu vývoje a imunitní odpovědi jedince. Většinou dojde k opouzdření larev a vytvoření cyst. Cysticerkóza se může dělit podle místa výskytu larev: neurocysticerkóza, cysticerkóza očí, svalů a podkoží.

Neurocysticerkóza[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Larvy se nacházejí v mozku a míše. Má nejzávažnější průběh, který bez léčby může končit letálně. Podle lokalizace larev můžeme rozlišit jednotlivé formy: parenchymální, subarachnoidální, intraventrikulární (komorová). Symptomy jsou většinou nespecifické, jako například: bolesti hlavy, epileptické záchvaty, zvýšený nitrolební tlak, hydrocefalus, parézy končetin, psychiatrické poruchy.

Oční cysticerkóza[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Je poměrně vzácná (1–5 %). Paraziti se mohou nacházet v přední, nebo zadní komoře bulbu, subretinálně, nebo ve sklivci. Způsobuje různá poškození zraku.

Svalová cysticerkóza[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Probíhá většinou asymptomaticky. Může postihovat i srdeční svalovinu a je často spojena s neurocysticerkózou. Následkem tohoto onemocnění často dochází k tzv. pseudohypertrofii svaloviny

Podkožní cysticerkóza[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Charakteristická přítomností malých uzlíků v oblasti hrudníku a paží.

Terapie[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Používá se praziquantel v kombinaci s kortikosteroidy, které tlumí zánětlivou reakci, která se objeví po rozpadu parazita, případně chirurgicky.

Odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Související články[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Použitá literatura[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

  • BEDNÁŘ, Marek, Andrej SOUČEK a Věra FRAŇKOVÁ, et al. Lékařská mikrobiologie : Bakteriologie, virologie, parazitologie. 1. vydání. Praha : Marvil, 1996. 558 s. ISBN 8023802976.
  • VINAY, Kumar, A. K. ABBAS a Jon ASTER, et al. Robbins Basic Pathology. 9. vydání. Saunders : Elsevier Books, 2012. ISBN 1437717810.
  • TOTKOVÁ, Anna, et al. Lekárska parazitológia: učebnica pre lekárske a nelekárske študijné programy. 1. vydání. Osveta, 2008. ISBN 8080632632.