Portál:Otázky z infekčního lékařství (1. LF UK, VL)

Z WikiSkript

Stáhněte si vypracované zkouškové otázky z infekčního lékařství!
Stáhnout PDFStáhnout PDF
Nápověda:KnihyPoslední změny
Některé názvy otázek mohou být z technických důvodů pozměněny.

Aktuální seznam zkouškových otázek z Infekčního lékařství naleznete na stránkách Kliniky infekčních a tropických nemocí 1. LF UK

Zkušební otázky z infekčního lékařství

Obsah
  1. Infekce vyvolané cytomegalovirem
  2. Středoevropská klíšťová encefalitida
  1. Morbilli
   Rubeola
  2. Legionelóza
  1. Hnisavá meningitida dospělých
  2. Biologické zbraně
   Bioterorismus
  1. Alimentární intoxikace
   Botulismus
  2. Tetracykliny
   Tigecyklin
   Chloramfenikol
  1. Serózní meningitidy
   Akutní meningoencefalitidy
  2. Širokospektré peniciliny
   Karbapenemy
  1. Nálezy v dutině ústní u infekčních chorob
  2. Význam rezistence mikroorganismů pro volbu antibiotické terapie
  1. Tetanus
   Antitetanická profylaxe
  2. Erythema multiforme
   Stevensův-Johnsonův syndrom
   Erythema nodosum
  1. Infekce spojené se zdravotní péčí
  2. Pátá nemoc
   Šestá nemoc
   Syndrom ruka-noha-ústa
  1. Erysipel
   Celulitis
   Nekrotizující fasciitida
  2. Infekční nemoci v intenzivní péči
  1. Diferenciální diagnostika ikteru a jaterní léze
  2. Infekce novorozenců
  1. Diftérie
   Diferenciální diagnostika akutních tonzilofaryngitid
  2. Makrolidy,
   Azalidy
  1. Diferenciální diagnostika makulopapulózních exantémů
  2. Parotitis epidemica
  1. Diferenciální diagnostika vezikulopustulózních exantémů
  2. Cholera
   Infekce tzv. necholerovými vibrii
  1. Klinický obraz a laboratorní diagnostika virových hepatitid
  2. Klostridiová kolitida
  1. Lymeská borrelióza
  2. Interferon a kortikosteroidy v léčbě infekčních chorob
  1. Meningeální syndrom
   Lumbální punkce
   Vyšetření likvoru
  2. Horečka dengue
   Chikungunya
   Žlutá zimnice
  1. Epidemiologie, prevence a profylaxe virových hepatitid
  2. Atypické pneumonie
  1. Rozdíly v klinickém obrazu pneumonií podle původce
  2. Principy empirické antibiotické léčby
  1. Specifické druhy infekční endokarditidy
   septická tromboflebitida
  2. Sulfonamidy
   Trimethoprim
   Metronidazol
  1. Diagnostika a terapie infekcí močových cest
  2. Toxoplasmóza
   Toxokaróza
  1. Diferenciální diagnostika febrilního stavu v tropech a subtropech
  2. Spála
  1. Invazivní meningokoková onemocnění
  2. Provoz infekčního oddělení
   Vysoce nebezpečné nákazy
  1. Kampylobakterióza
   Yersiniózy
  2. Základní principy antiinfekční imunity
  1. Průjmová onemocnění virové etiologie
  2. Oportunní infekce a nádory u pacientů s AIDS
  1. Infekční choroby toxikomanů
  2. Rifampicin,
   Glykopeptidy
   Linezolid
  1. Vybrané infekční nemoci dutiny břišní (cholangoitida, peritonitida)
  2. Odběr a hodnocení hemokultury
  1. Průběh HIV infekce
   Dispenzarizace HIV pozitivních
  2. Patogeneze, klinický obraz a diagnostika sepse
  1. Postižení kloubů u infekčních nemocí
  2. Břišní tyfus
   Paratyfy
   Rickettsiózy
  1. Plané neštovice
   Pásový opar
  2. Kryptokokóza
   Aspergilóza
   Pneumocystóza
  1. Leptospirózy
   Hantavirové infekce
  2. Zvláštní očkování
   mimořádná očkování (u profesionálně exponovaných osob a při epidemiích)
  1. Enterobióza
   Askarióza
   Tenióza
   Trichinelóza
  2. Laboratorní ukazatele akutního zánětuCRP, prokalcitonin
  1. Infekce vyvolané herpes simplex virem typu 1 a 2
  2. Akutní polyradikuloneuritida
  1. Infekční mononukleóza
  2. Prevence a profylaxe infekčních nemocí u cestovatelů
  1. Anaerobní infekce měkkých tkání
  2. Tularémie
  1. Diferenciální diagnostika lymfadenopatií
  2. Přirozené peniciliny
  1. Salmonelóza
   Shigelóza
  2. Antivirová terapie herpetických infekcí a chřipky
  1. Akutní onemocnění horních cest dýchacích (kromě chřipky)
  2. Infekce při neutropenií, poruchách komplementu a splenektomii
  1. Střevní infekce vyvolané Escherichia coli
  2. Cefalosporiny
  1. Infekční nemoci v graviditě
  2. Pravidelná a doporučená očkování (očkovací kalendář)
  1. Obrny u infekčních nemocí
  2. Linkosamidy
  1. Pertuse
   Pertusoidní syndrom
  2. Systémová antimykotika
  1. Horečka nejasného původu (etiologie a vyšetřovací postup)
  2. Antivirová terapie virových hepatitid a infekce HIV
  1. Chřipka
   Parachřipka
  2. Aminoglykosidy
  1. Akutní epiglotitida
   Subglotická laryngitida
  2. Leishmaniósa
   Schistosomóza
   Kožní léze u cestovatelů
  1. Etiologie a léčba komunitní pneumonie
  2. Syndrom toxického šoku
   Kawasakiho syndrom
  1. Adnátní infekce (TORCH)
  2. Chinolony
   Nitrofurantoin
  1. Meningitidy novorozenců a kojenců
  2. Průjem cestovatelů
   Ochrana před alimentárními infekcemi v tropech a subtropech
  1. Vzteklina a antirabická profylaxe
  2. Infekce pacientů s poruchou buněčné a protilátkové imunity
  1. Infekční endokarditida
  2. Horečka
   Taktika antipyretické terapie
  1. Invazivní kandidóza
  2. Malárie
  1. Léčba sepse
   Léčba septického šoku
  2. Chronická hepatitida B a C
  1. Infekční nemoci diabetiků, seniorů a osob s chronickou renální insuficiencí
  2. Protistafylokoková antibiotika a chemoterapeutika
  1. Přístup k akutnímu průjmovému onemocnění kojence
  2. Mor
   Antrax
   Brucelóza
   Aktinomykóza
  1. Amébóza
   Giardióza
   Kryptosporidióza
  2. Tonzilofaryngitida
   Paratonzilární absces
   Infekce měkkých tkání krku
  1. Absces jater
   Parazitární cysty jater
  2. Imunoglobuliny v léčbě a profylaxi infekčních chorob
  1. Osteomyelitida
   Spondylodiscitida
  2. Infektologické konzilium
   Antibiotická konzultace