Portál:Zkouškové otázky z infektologie (LFHK)

Z WikiSkript

Infektologie

 1. Změna spektra infekčních chorob, klinická charakteristika oboru
 2. Patogeneze a průběh infekčních nemocí
 3. Diagnostika infekčních nemocí
 4. Odběry biologického materiálu k mikrobiologickým vyšetřením
 5. Terapie infekčních onemocnění – léčba všeobecná a symptomatická, péče o vnitřní prostředí, rehydratace
 6. Antibiotika – základní charakteristika, rozdělení
 7. Racionální antibiotická terapie, rezistence na antibiotika, farmakokinetika antibiotik
 8. Empirická terapie antibiotiky, kombinace antibiotik
 9. Nežádoucí účinky antibiotik a antibiotická léčba při renální insuficienci
 10. Nejčastější chyby v podávání antibiotik, ATB v dětském věku
 11. Peniciliny
 12. Cefalosporiny a karbapenemy
 13. Makrolidy a tetracykliny
 14. Linkosamidy a chloramphenicol, glykopeptidy
 15. Chinolony, sulfonamidy, aminoglykosidy
 16. Antivirotika, antimykotika
 17. Febrilní stav, horečka neznámého původu
 18. Meningeální syndrom a bolesti hlavy
 19. Bakterémie, sepse, septický šok
 20. Diagnostický a terapeutický postup při podezření na IMO
 21. Následky virových hepatitid
 22. Syndrom toxického šoku
 23. Uzlinový syndrom
 24. Bolesti v krku, diferenciální diagnostika angín
 25. Kawasakiho syndrom
 26. Infekční nemoci v graviditě
 27. HIV/AIDS
 28. Importované a cestovatelské nákazy
 29. Nozokomiální nákazy
 30. Infekce u nemocných s imunodeficiencí
 31. Prevence a profylaxe infekčních nemocí
 32. Infekční nemoci jako choroby z povolání
 33. Bioterorismus
 34. Interpretace hodnot standardních laboratorních vyšetření u nemocných s infekčním onemocněním
 35. Akutní infekce respiračního traktu
 36. Akutní průjmová onemocnění
 37. Neuroinfekce – základní rozdělení, charakteristika, diagnostika
 38. Streptokokové nákazy
 39. Stafylokokové infekce
 40. Pneumokokové nákazy
 41. Klíšťová meningoencefalitida
 42. Purulentní meningitidy
 43. Virové neuroinfekce – syndrom aseptické meningitidy, encefalitida
 44. Infekční endokarditida
 45. Záškrt
 46. Listerióza
 47. Antrax
 48. Invazivní meningokokové infekce
 49. Cholera
 50. Salmonelózy
 51. Břišní tyfus, paratyfy
 52. Bacilární úplavice
 53. Tularémie, brucelóza
 54. Hemofilové nákazy
 55. Leptospiróza
 56. Pertuse, pertusoidní syndrom
 57. Lymeská borelióza
 58. Anaerobní infekce, klostridiové infekce měkkých tkání
 59. Tetanus, aktinomykóza
 60. Chlamydiové infekce
 61. Mykoplazmové infekce
 62. Enterovirové infekce – dětská obrna, coxsackie a ECHO virózy
 63. Respirační virové infekce – chřipka, parainfluenza
 64. Hemoragické horečky ( Lasa, Ebola, Marburgská nemoc, žlutá zimnice)
 65. Parotitis epidemica
 66. Rubeolla
 67. Morbilli
 68. Infekce vyvolané virem EBV a CMV
 69. Lyssa včetně profylaxe, pomalé virové infekce
 70. Infekce vyvolané virem herpes simplex typu 1 a 2
 71. Varicella a herpes zoster
 72. Adenovirové infekce
 73. Virové hepatitidy - akutní
 74. Virové hepatitidy - chronické
 75. Myotické nákazy ( kandidóza, aspergilóza, kryptokokóza, pneumocystóza)
 76. Malárie, amébóza, lamblióza, kryptosporidióza
 77. Toxoplasmóza
 78. Respirační virové infekce – RS viry, SARS ( mimo chřipku)
 79. Cestodózy ( teniózy, echinokokóza, hymenolepióza)
 80. Nematodózy ( askarióza, enterobióza, toxokaróza, trichinolóza)
 81. Zavšivení a svrab
 82. Exantémová onemocnění dětského věku

Epidemiologie

 1. Epidemiologie: definice, náplň a zaměření, medicínský a veřejně zdravotnický význam oboru.
 2. Epidemiologická surveillance, systém hlášení infekčních onemocnění.
 3. Epidemiologické ukazatele zdravotního stavu, incidence, prevalenace, attack rate, risk, rate, odds.
 4. Typy klinických studií, randomizace, zaslepení, kontroly.
 5. Epidemický proces, jeho články, formy a podmínky rozvoje.
 6. Mechanismus přenosu nákazy, přenos přímý a nepřímý.
 7. Zdroj nákazy, epidemiologický význam nosičství patogenních mikroorganismů.
 8. Sporadický, epidemický, endemický a pandemický výskyt infekčních nemocí - příčiny, příklady. Význam sérologických přehledů.
 9. Zásady protiepidemické práce a protiepidemická opatření.
 10. Protiepidemická práce při výskytu epidemie, protrahované a explozivní epidemie.
 11. Přírodní ohniska nákaz, příklady v ČR. Vliv sociálně ekonomických podmínek, přírodních a biologických faktorů na vznik, průběh a šíření nákaz.
 12. Profesionální nákazy, ochrana pracovníků ve zdravotnictví před nákazami z povolání.
 13. Prevence nozokomiálních infekcí, protiepidemická práce ve zdravotnických zařízeních. Spektrum původců nemocničních nákaz.
 14. Sterilizace, používané metody a kontrola účinnosti.
 15. Dezinfekce,dezinfekční prostředky užívané v praxi.
 16. Dezinsekce, deratizace. Epidemiologicky významní členovci a hlodavci.
 17. Aktivní imunizace, kontraindikace, nežádoucí účinky očkování.
 18. Pasivní imunizace-séroterapie, séroprofylaxe.
 19. Druhy očkování prováděné v ČR, příklady.
 20. Druhy očkovacích látek. Způsob aplikace, skladování a evidence. Nové typy vakcín (štěpné, rekombinantní, kombinované).
 21. Reakce a komplikace po očkování. Opatření proti vzniku a rozvoji celkových reakcí. Správná očkovací technika.
 22. Epidemiologie respiračních nákaz, epidemiologie původců "atypických pneumonií".
 23. Intoxikace z potravin (stafylokokové, cereové, klostridiové aj.).
 24. Epidemilogie TBC, současné trendy incidence. Očkování proti TBC, kontrola účinnosti vakcinace.
 25. Epidemiologie a prevence meningokokových a hemofilových invazivních onemocnění.
 26. Epidemiologie závažných střevních infekcí (tyfus, cholera, šigelózy, virové průjmy).
 27. Epidemiologie rotavirových nákaz, očkování.
 28. Epidemiologie, cesty přenosu, možnosti prevence virových hepatitid.
 29. Epidemiologie HIV/AIDS. Současná situace v ČR.
 30. Epidemiologie drogových závislostí včetně infekčních komplikací spojených s abusem drog.
 31. Epidemiologie salmonelózy a kampylobakteriózy
 32. Epidemiologie poliomyelitidy, možnosti eradikace, v současnosti platné očkování.
 33. Cestovní medicína. Prevence nákaz vznikajících v součinnosti s cestováním (cestovní průjem ,malárie, virové hepatitidy, horečka, dengue, leishmaniózy).
 34. Očkování cestovatelů.
 35. Epidemiologie malárie, oblasti výskytu, možnosti profylaxe.
 36. Epidemiologie nových a nově se objevující infekční nemoci.Definice, příčiny vzniku, příklady.
 37. Epidemiologické aspekty importovaných nákaz.
 38. Epidemiologie prazitárních nákaz (helmintózy, ektoparazitózy). Výskyt a protiepidemická opatření.
 39. Epidemiologie chřipky,možnosti prevence.
 40. Epidemiologie zoonóz, prevence.
 41. Epidemiologie klíšťové meningoencefalitidy a lymské boreliózy, možnosti prevence.